Økonomi på Arts

ARTS ØKONOMI

Arts Økonomi står for den overordnede økonomistyring for hele fakultetet og vores primære opgave er således at servicere fakultetet og fakultetets enheder (institutter, centre og medarbejdere) inden for økonomiområdet. Vi er beliggende i både Aarhus og Emdrup.

Hvis der er spørgsmål vedrørende økonomi, er man altid velkommen til at kontakte os!

Telefonnumre og email på medarbejderne findes her

Arts Økonomi betjener fakultetets institutter og centre, samt fakultetsfælles og øvrige enheder under fakultetet (dekanat, Ph.d.-skolen, osv.) i forhold til blandt andet budgetter (både projektbudgetter, institutbudgetter og det samlede fakultetsbudget), ledelsesstøtte til fakultetsledelsen, institutledelser osv., samt økonomisk administration af ordinære og eksterne projekter.

Bogholderi og opgaver forbundet hermed varetages af Økonomi & Bygninger, Regnskab – se mere her.

For en nærmere beskrivelse af de opgaver, Arts Økonomi udfører, henvises til et tidligere udarbejdet snitfladenotat. Se notatet her.

Hvis der er spørgsmål vedrørende økonomi, er man altid velkommen til at kontakte os!

 

Kontaktadresse               

Arts Økonomi              
Tåsingegade 1                 
Bygning 1447          
8000 Aarhus C

Arts Økonomi - Emdrup
Tuborgvej 164
2400  København NV

 

Her kan du finde dine Kontaktpersoner

 

 

 


309701 / i40