Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Økonomi Økonomi på fakulteterne Økonomi på Arts Kontering på Arts Konteringsvejledning for ACA (AdministrationsCenter Arts)

Konteringsvejledning for ACA (AdministrationsCenter Arts)

I tabellen herunder fremgår EAN-numre, stednumre og projektnumre for ACA, AdministrationsCenter Arts' ordinære delregnskab 1 projekter.

Projekt og aktivitet er en tvungen dimension, og skal altid påføres ved kontering i IndFak, RejsUd og Webshop.

Ved lønanvisning (SLS-web eller blanket) angives herudover også delregnskab og sted.

Stednavn Stednummer Delregnskab Projektnummer EAN-nummer

ACA, ARTS Stab

1261 1 19077 5798000420526

ACA, ARTS Fællespuljen Aarhus

1261 1 18864 5798000420526

ACA, ARTS Fællespuljen Emdrup

1261 1 18865 5798000420526

ACA, ARTS/BSS Fællespuljen

5931 1 19089 5798000420526
ACA, ARTS Bygningsservice 1263 1 18870 5798000420526
ACA, ARTS HR 1264 1 18866 5798000420526
ACA, ARTS Studier 1265 1 18871 5798000420526
ACA, ARTS Kommunikation 1266 1 18869 5798000420526
ACA, ARTS IT 1267 1 18868 5798000420526
ACA, ARTS IT/Lager 1111 1 19467 5798000420526
ACA, ARTS Internationalisering 1268 1 18867 5798000420526
ACA, ARTS EVU/Karriere/Alumne 1269 1 19084 5798000420526

Konteringen for Økonomi findes her.

Nedenstående aktivitetsnummer oversigt er en standard skabelon, og den gælder for alle de ovenstående ordinære delregnskab 1 projekter på Arts.

Man kan ud fra artskontonummer udlede hvilket aktivitetsnummer, der skal bruges.

Aktivitetsnumre med grå baggrund skal som udgangspunkt ikke bruges til konkrete konteringer (i IndFak, RejsUd, Webshop og SLS-web).

Aktivitetsnummer Aktivitetsnavn Artskonto
81101 VIP løn
81111 Post.doc./adj./forsker løn
81201 PhD løn
81301 DVIP løn 2130
81401 TAP løn
81501 DTAP løn 2150
81601 Anden løn
82101 Rejser, hotel, forplejning, stip. ol. 3120+3204-3312
82201 CopyDan, bøger, tryk, print ol. 3410-3482
82301 Telefon og teleafgifter 3510-3530
82401 Tjenesteydelser og transportmat. 3610-3740
82501 Dataudstyr og kontormaskiner 3801-3930
82601 Møbler, inventar, varer og materialer 4110-4296
82701 Internt køb i øvr. 4320-4330
82801 Afskrivninger
82901 Finansielle poster
86101 Bygninger
86201 AU ADM, Frontoffice
86301 AU ADM, Backoffice
86401 Audtiorier
86401 Overhead
91101 Internt salg 4520-4530
91777 OH-indtægt
92101 Heltidsuddannelse
92201 Deltidsudannelse
92301 Færdiggørelsesbonus
92401 Øvrige uddannelses FL-tilskud
92711 Basisforskning
92712 Forskerskoler
92801 Myndighedsopgaver
93001 Øvrige formål
93511 Interne korrektioner AU
93611 Interne korrektioner HO
93711 Projekter ordinær drift
93777 Medfinansiering af eksterne tilskud
96101 Deltagerbetaling, tomplads
96102 Deltagerbetaling, deltidsudbud
96498 Deltagerbetaling, ikke taxameterudløsende
96501 Salg 1510-1595

1412593 / i40