Aktivitetsoversigt - skabelon 1

Tabellen herunder viser en oversigt over aktivitetsnumrene fra skabelon 1. Man kan ud fra artskontonummer udlede hvilket aktivitetsnummer, der skal bruges.

Aktivitetsnumre med grå baggrund skal som udgangspunkt ikke bruges til konkrete konteringer (i IndFak, AURUS, Webshop og SLS-web).

Aktivitetsnummer Aktivitetsnavn Artskonto
81101 VIP løn
81111 Post.doc./adj./forsker løn
81201 PhD løn
81301 DVIP løn 2130
81401 TAP løn
81501 DTAP løn 2150
81601 Anden løn
82101 Rejser, hotel, forplejning, stip. ol. 3120+3204-3312
82201 CopyDan, bøger, tryk, print ol. 3410-3482
82301 Telefon og teleafgifter 3510-3530
82401 Tjenesteydelser og transportmat. 3610-3740
82501 Dataudstyr og kontormaskiner 3801-3930
82601 Møbler, inventar, varer og materialer 4110-4296
82701 Internt køb i øvr. 4320-4330
82801 Afskrivninger
82901 Finansielle poster
86101 Bygninger
86201 AU ADM, Frontoffice
86301 AU ADM, Backoffice
86401 Audtiorier
86401 Overhead
91101 Internt salg 4520-4530
91777 OH-indtægt
92101 Heltidsuddannelse
92201 Deltidsudannelse
92301 Færdiggørelsesbonus
92401 Øvrige uddannelses FL-tilskud
92711 Basisforskning
92712 Forskerskoler
92801 Myndighedsopgaver
93001 Øvrige formål
93511 Interne korrektioner AU
93611 Interne korrektioner HO
93711 Projekter ordinær drift
93777 Medfinansiering af eksterne tilskud
96101 Deltagerbetaling, tomplads
96102 Deltagerbetaling, deltidsudbud
96498 Deltagerbetaling, ikke taxameterudløsende
96501 Salg 1510-1595

1395788 / i40