Aktivitetsoversigt - skabelon 2

Tabellen herunder viser en oversigt over aktivitetsnumrene fra skabelon 2. Man kan ud fra artskontonummer udlede hvilket aktivitetsnummer, der skal bruges.

Aktivitetsnumre med grå baggrund skal som udgangspunkt ikke bruges til konkrete konteringer (i IndFak, AURUS, Webshop og SLS-web).

Aktivitetsnummer Aktivitetsnavn
81402 Tap
82102 Rejser, Dekanen
82103 Rejser, Prodekan for udd
82104 Rejser, Prodekan for Forskning
82105 Rejser, Prodekan for viden
82106 Rejser, Ph.d.-skoleleder
82107 Rejser, sekretariat
82202 Sekretariatsdrift
82203 Kurser og uddannelse
82204 Møder
82205 Seminarer
82206 Tjenesteydelser

1395789 / i40