Aktivitetsoversigt - skabelon 4

Tabellen herunder viser en oversigt over aktivitetsnumrene fra skabelon 4.

Man kan ud fra artskontonummer udlede, hvilket aktivitetsnummer der skal bruges. Man skal bruge de aktivitetsnumre, der har angivet en artskonto i tabellen nedenfor, når der skal konteres i IndFak, AURUS, Webshop og ved timelønsanvisninger.

Aktivitetsnummer Aktivitetsnavn
21201 VIP løn
21301 Post.doc./adj./forsker løn
21401 PhD løn
21601 TAP løn
23301 Apparatur
23401 Materialer
24301 Rejseudgifter
26101 Øvrige udgifter
27901 Seed Money (internt)
91101 Internt salg
93511 Interne korrektioner AU
93611 Interne korrektioner HO
96501 Andre indtægter

1395737 / i40