Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Økonomi Økonomi på fakulteterne Økonomi på Arts Kontering på Arts Konteringsvejledning til institutter og centre på Arts, ordinære DR1 projekter

Konteringsvejledning til institutter og centre på Arts, ordinære DR1 projekter

I tabellen herunder fremgår EAN-numre, stednumre og projektnumre for institutternes og centrenes ordinære delregnskab 1 projekter.

Projekt og aktivitet er en tvungen dimension, og skal altid påføres ved kontering i IndFak, RejsUd og Webshop.

Ved lønanvisning (SLS-web eller blanket) angives herudover også delregnskab og sted.


Udover nedenstående ordinære delregnskab 1 projekter, har nogle institutter/enheder en række særlige delregnskab 1 projekter. Se mere her:

IKS/CAS, Institut for Kultur og Samfund

IKK/CC, Institut for Kommunikation og Kultur

DPU/EDU, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

CUDiM/TDM, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Stednavn Stednummer Delregnskab Projektnummer EAN-nummer

AR, IKS/CAS, Institut for Kultur og Samfund

1311 1 12854 5798000418301

AR, IKK/CC, Institut for Kommunikation og Kultur

1411 1 12155 5798000418363
AR, DPU/EDU, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse 1510 1 12609 5798000426450
AR, CUDiM/TDM, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (PMV) 1611 1 18581 5798000426511

Nedenstående aktivitetsnummer oversigt er en standard skabelon, og den gælder for alle de ovenstående ordinære delregnskab 1 projekter på Arts.

Bemærk: Projekt 18581 (CUDiM/TDM, PMV) har yderligere aktivitetsnumre - se mere her.

Bemærk: Projekt 12609 (DPU/EDU) har yderligere aktivitetsnumre - se mere her.

Man kan ud fra artskontonummer udlede, hvilket aktivitetsnummer der skal bruges. Man skal bruge de aktivitetsnumre, der har angivet en artskonto i tabellen nedenfor, når der skal konteres i IndFak, RejsUd, Webshop og ved timelønsanvisninger.

Aktivitetsnummer Aktivitetsnavn Artskonto
81101 VIP løn
81111 Post.doc./adj./forsker løn
81201 PhD løn
81401 TAP løn
81501 DTAP løn 2150
81601 Anden løn
82101 Rejser, hotel, forplejning, stip. ol. 3120+3204-3312
82201 CopyDan, bøger, tryk, print ol. 3410-3482
82301 Telefon og teleafgifter 3510-3530
82401 Tjenesteydelser og transportmat. 3610-3740
82501 Dataudstyr og kontormaskiner 3801-3930
82601 Møbler, inventar, varer og materialer 4110-4296
82701 Internt køb i øvr. 4320-4330
82801 Afskrivninger
82901 Finansielle poster
86101 Bygninger
86201 AU ADM, Frontoffice
86301 AU ADM, Backoffice
86401 Audtiorier
86401 Overhead
91101 Internt salg 4520-4530
91777 OH-indtægt
92101 Heltidsuddannelse
92201 Deltidsudannelse
92301 Færdiggørelsesbonus
92401 Øvrige uddannelses FL-tilskud
92711 Basisforskning
92712 Forskerskoler
92801 Myndighedsopgaver
93001 Øvrige formål
93511 Interne korrektioner AU
93611 Interne korrektioner HO
93711 Projekter ordinær drift
93777 Medfinansiering af eksterne tilskud
96101 Deltagerbetaling, tomplads
96102 Deltagerbetaling, deltidsudbud
96498 Deltagerbetaling, ikke taxameterudløsende
96501 Salg 1510-1595

1393031 / i40