Økonomi på Health

Om HE Økonomi

HE Økonomi servicerer fakultetets institutter, Ph.d. Skolen, og øvrige enheder med budgetter og økonomisk opfølgning, herunder det samlede fakultetsbudget og fakultetets eksternt finansierede forskningsprojekter.

Medarbejderne i HE Økonomi er organiseret i henholdsvis forretningscontrollere, som varetager institutternes og fakultetets økonomi; og projektøkonomer, som varetager den økonomiske administration af de eksternt finansierede forskningsprojekter.

Økonomichef

Der skete en fejl.

Vis debug information

Teamleder for projektøkonomerne

Karsten Vraa Nielsen

Teamleder
M
H 5132, 248
P +4551447506

Hvem kan du kontakte på HEALTH Økonomi?

Institut for Biomedicin

Stednr. 4200 - 4299

Kontaktpersoner på ordinære midler:

 Kontaktpersoner på eksternt finansierede forskningsprojekter: 

Institut for Klinisk Medicin

Stednr. 4300 - 4399

Kontaktpersoner på ordinære midler:

Controllerpostkassen på IKM: controller.clin.health.oko@au.dk

Kontaktpersoner på eksternt finansierede forskningsprojekter: 

IKM afdelingsoversigt

Se PP oplæg fra Uddannelsesdagen d. 29. September 2016

Institut for Folkesundhed

Stednr. 4400 - 4499

Kontaktpersoner på ordinære midler:

Kontaktpersoner på eksternt finansierede forskningsprojekter:

 

Institut for Odontologi og Oral Sundhed (tidl. Odontologi og SKT)

Stednr. 4500 - 4599 og 4811

Kontaktpersoner på ordinære midler:

Kontaktperson på eksternt finansierede forskningsprojekter:

Institut for Retsmedicin

Stednr. 4600 - 4699

Kontaktpersoner på ordinære midler:

Kontaktperson på eksternt finansierede forskningsprojekter:

Administrationscenter Health

Stednr. 4900 - 4908

AUTRYK (SUNTRYK)

Stednr. 4023

Specialkonsulent: Tine Jørgensen, tine.joergensen@au.dk, 2335 7522

Projektøkonom: Elsy Barutwanayo, elsy.m.barutwanayo@au.dk, 9350 9056

CESU

Stednr. 4027

Kontaktperson på ordinære midler og eksternt finansierede forskningsprojekter:

Fakultetets økonomi

Stednr. 4021

Tværgående stab

Forretningscontroller: Emil Hornung-Nissen, emil.h.nissen@au.dk, 5144 7573 

Projektøkonom: Christina Bekhøi, Christina.bekhoi@au.dk, 5144 7578

Projektøkonom: Elsy Barutwanayo, elsy.m.barutwanayo@au.dk, 9350 9056

Studentermedhjælper: Rebecca Frich Riber, rebecca.riber@au.dk, 9350 8580

Find links til blanketter mm.

Projektoprettelse og gave overdragelse

Anlæg – registrering og afmelding mv.

 

Se evt. balancehotlines hjemmeside her. 

IndFak & RejsUd (fakturaer og rejser)

 

Se evt. kreditorgruppen (køb) hjemmeside her eller rejsegruppen her

AU-kreditkort og bankkonti

I forbindelse med fratrædelse er kortholder eller dennes enhed pligtig til at afmelde kortet ved mail til kreditkortlukning.okoplan@au.dk.  

Køb af varer og tjenesteydelser

EAN-nr. ved køb af varer/tjenesteydelser Danmark

Følgende SKAL oplyses ved bestilling af varer, tjenesteydelser mv., så fakturaen sendes til korrekt modtager, og så leverandøren kan anføre oplysningerne på fakturaen:

 • Navn på bestiller.
 • EAN nummer.
 • Navn på fakturamodtager/rekvirent i indfak.
 • Sag (projekt nummer) og sagsopgavenummer (aktivitetsnummer).

Aarhus Universitets VAT-nr./CVR-nr. ved køb af varer indenfor EU og køb udenfor EU, er 31119103.

AURAP

Se introduktion til AURAP i dette link: Link til introduktion til AURAP (åbnes i nyt vindue)

 

Bemærk, at HE Økonomi anbefaler brug af følgende rapportmuligheder:

R-00009 Projektrapport (benyttes til ordinære midler, DR 1)

R-00012 Projektrapport (benyttes til eksterne midler, DR 4+5)

R-00013 Sagposteringer (benyttes til alle DR)

R-00040 Indkøber rapport / Aktivitetsoversigt 

Til brug ved ansøgninger

Hvad koster én:

På AU bliver kostpriser brugt til fordeling af lønomkostninger. I kostprisen indgår løbende løndele (den del af den ansattes løn som er tilbagevendende hver måned), samt ekstraudgifter til ferieafregning ved fratrædelser og den særlige feriegodtgørelse. Enkeltstående lønudbetalinger (eksempelvis overarbejde og engangstillæg) samt ekstraudgifter ved barsel og sygdom indgår ikke i kostprisberegningen.

Kostpriserne i takstkataloget er omregnet til månedslønninger på baggrund af 1924 timenormen.

I "Hvad koster en"-oversigten ses kostpriser pr. måned - fordelt på VIP- og TAP-stillingskatagorier. Under hver katagori ses desuden en lav, middel og høj sats for månedslønnen.


ReAp:

Husk at registerere din forskningsansøgning i ReAp, når den er afsendt. Se her hvordan du gør. Ved spørgsmål kan du også finde en kontaktperson på dit institut her.

Diverse (dyrestaldsafregninger, fraværsregistrering, indstillinger, ulempegodtgørelse mv.)

 • Fraværsregistrering
  • Kontakt professorsekretæren på den enkelte afdeling
 • Indstilling til ansættelser / forlængelser (minus Ph.d. og scholarstipendiater) skal ske via sekretariatet på dit institut 
  • Sekretariatet godkender anmodninger om ansættelser / forlængelser og sørger herefter for at videreformidle anmodningerne til HR.
  • Såfremt ansættelsen / forlængelsen finansieres af eksterne midler, sørger HR for at indhente godkendelse ved HE Økonomi. 
  • Kontakt evt. din HR-partnerhealth.hr@au.dk ved yderligere spørgsmål.

Du finder os her:

HE Økonomi
Katrinebjergvej 89 F, Bygning 5132
8200 Aarhus N

Kontakt også HE Økonomi på okonomicenterhealth.okoplan@au.dk


375530 / i40