Årsafslutning 2017

Årsafslutning 2017 - frister for institutter og øvrige enheder på Science and Technology

I forbindelse med afslutningen af regnskabsåret 2017 skal alle fakturaer vedr. 2017 varemodtages i IndFak, og alle rejseafregninger vedr. 2017 skal oprettes og sendes til kontrol m.v.

I oversigten nederst fremgår de frister, der kan være relevante for jer. Særligt vigtige er følgende 6 deadlines:

Tirsdag den 2. januar: Frist for tidsregistrering i ProMark (for RKS- og FÅF-enheder samt ENG)

Vi opfordrer kraftigt til, at I om muligt registrerer jeres ferie/fravær og signer off, inden I går på juleferie.

Onsdag den 3. januar: Sidste frist for indtastning af SLS timeløn i SLS web til efterfølgende godkendelse hos den tilknyttede projektøkonom eller forretningscontroller, hvis de skal med i regnskabet for 2017.

Onsdag den 3. januar: Sidste frist for leverandører for at sende fakturaer til AU.

Bed meget gerne jeres leverandører om at fremsende ventede fakturaer til AU inden I – og de – går på juleferie. Kun fakturaer, der modtages i AU’s systemer senest onsdag den 3. januar kan garanteres med i regnskabet for 2017. Husk i den forbindelse, at hvis en omkostning skal med i regnskabet for 2017, så skal varen/tjenesteydelsen være leveret i 2017 og fakturaen dateret i 2017 (og som sagt modtaget i AU’s systemer senest 3. januar 2018).

Onsdag den 3. januar: Sidste frist for at oprette (og sende til kontrol) rejse-/udgiftsafregninger i AURUS, hvis afregningen skal med i regnskab 2017. Bemærk, at alle rejser foretaget i 2017, og varer købt og leveret i 2017 skal udgiftsføres i 2017 og kan altså ikke gemmes til 2018.


Onsdag den 3. januar: Sidste frist for at sende manuelle rejse- og udgiftsafregninger til den tilknyttede projektøkonom eller forretningscontroller, hvis de skal med i regnskabet for 2017.

Onsdag den 10. januar: Sidste frist for rekvirenter for at varemodtage fakturaer i IndFak vedrørende 2017.
Hjælp os ved at varemodtage så mange som muligt endnu tidligere – meget gerne inden jul.

Bemærk, at vi som udgangspunkt ikke kan træffes mellem jul og nytår i ST Økonomi.


1427983 / i40