ReAp systemet til ansøgninger

Hvad er ReAp?

ReAp (Research Applications) er et system til registrering af og opfølgning på fakultetets eksterne forskningsfinansiering. Når der bliver afsendt en forskningsansøgning, skal ansøgningen indtastes i ReAp.

 

Find ReAp på dit institut

Agroøkologi (AGRO)

Bioscience AAR (BIOS AAR)

Bioscience RKS (BIOS RKS)

Center for Bioinformatik (BiRC)

Dansk Center for Miljø og Energi (DCE)

Datalogi (CS)

Fysik og Astronomi (PHYS)

Fødevarer (FOOD)

Geoscience (GEO)

Husdyrvidenskab (ANIS)

Ingeniørhøjskolen (ASE)

Ingeniørvidenskab (ENG)

Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO)

Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS)

Kemi (CHEM)

Matematik (MATH)

Molekylærbiologi og Genetik (MBG)

Miljøvidenskab (ENVS)

Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA)

 

Vejledning til ReAp

Vejledningen viser, hvordan du indtaster oplysningerne i ReAp. Det tager typisk 5-10 minutter at indtaste oplysninger om en ny ansøgning.

Se vejledning i ReAp her.

 

Hjælp til ReAp

Har du brug for hjælp, kan du kontakte en af de projektøkonomer, der er tilknyttet dit institut.

Se kontaktpersoner i ST Økonomi her


1432395 / i40