Barselspulje på ST

Med virkning fra den 1. januar 2017 oprettes en central barselspulje på fakultetsniveau, som dækker alle enheder ved ST, herunder Administrationscenter ST. Barselspuljen dækker alle personalegrupper ved ST undtagen censorer, bedømmere, studenterundervisere o.l., da disse stillingstyper ikke giver barselsrefusion. Barselspuljen dækker alene merudgiften for løn i forbindelse med barsel. Dvs. udgifter til forlængelser af projekter som følge af barsel dækkes ikke. Her skal der findes lokale løsninger. Fra den 1. januar 2017 vil lønnen i perioder med barsel således ikke skulle betales af de konkrete eksterne/ordinære projekter, men af enhedens barselsprojekt. Dette frigør midler på projekterne til at finansiere en barselsvikar eller en forlænget ansættelsesperiode for den barslende.

 

Procedure i forbindelse med barsel:

  • HR orienterer projektøkonomen om barslen - dog undtaget Ph.d.-stipendier hvor GSST orienterer projektøkonomen.
  • Projektøkonomen flytter lønallokeringen/tidsregistreringen i barselsperioden til enhedens barselsprojekt.
  • Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din projektøkonom.

 

Procedure i forbindelse med enhedens bidrag til og fra barselspuljen (involverer kun enhedens leder og forretningscontroller): 

  • Bidrag til og fra puljen laves på baggrund af en årlig opgørelse som laves af ST Økonomi.
  • Enheden kompenseres krone for krone for meromkostningen på barselsprojektet af ST’s barselspulje. Af praktiske hensyn kompenseres der bagudrettet med et års forskydning. Kompensationen for meromkostningerne i 2017 tilfalder således først enheden i regnskabsår 2018. Regnskabsår 2017 bliver et indfasningsår, og her tildeles enheden en kompensation fra puljen på baggrund af en beregnet barselsmeromkostning i 2016.
  • Puljen finansieres af bidrag fra de enkelte enheder på ST. Indbetaling af bidrag sker ved, at enhederne betaler proportionalt med deres lønsum for de stillingstyper, der giver barselsrefusion.
  • Nettoindtægten fra barselspuljen (kompensationen fratrukket bidraget) er i enhedens økonomi opført under ”øvrige særbevillinger”.
  • I budgetudmeldingen til enhederne til budget 2017-2020 har bidraget været indarbejdet på baggrund af enhedens andel af lønsummen i regnskab 2015. Til budget 2018 vil bidraget blive genberegnet på baggrund af lønsummen i regnskab 2016.
  • Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte instituttets forretningscontroller.

1432080 / i40