Fakturering DK

Husk ved indkøb altid at oplyse følgende til leverandøren:

  1. EAN-nummer
  2. Rekvirentnavn
  3. Projektnummer og aktivitetsnummer der skal afholde udgiften.

Det er meget vigtigt, at leverandørfakturaen kommer til at indeholde disse fuldstændige og nøjagtige oplysninger for at sikre rettidig betaling og bogføring.

Danske leverandører skal altid sende en elektronisk faktura til Aarhus Universitet. Dermed kommer selve godkendelsen af fakturaen til at foregå i det elektroniske workflowsystem IndFak2.


1393453 / i40