Fakturering UDLAND

Husk ved indkøb altid at oplyse følgende til leverandøren:

  1. Rekvirentnavn
  2. Projektnummer og aktivitetsnummer der skal afholde udgiften

Det er meget vigtigt, at leverandørfakturaen kommer til at indeholde disse fuldstændige og nøjagtige oplysninger for at sikre rettidig betaling og bogføring.

Udenlandske leverandører kan ikke sende en elektronisk faktura via et EAN-nummer. I stedet modtager Aarhus Universitet en papirfaktura, som indscannes og mailes til kreditorhotline@au.dk. Herefter oprettes fakturaen manuelt i det elektroniske workflowsystem IndFak2, og fakturaen behandles efterfølgende på samme måde som danske fakturaer.


1393454 / i40