Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Økonomi Økonomi på fakulteterne Økonomi på ST Info. til medarbejdere ved ST Økonomi

Info. til medarbejdere ved ST Økonomi

Procedure for registrering af ferie og fravær

Sygdom

Ved sygdom kontakter den pågældende medarbejder hurtigst muligt arbejdspladsen på en af følgende måder:
Mail sendes til fraværspostkassen på fravaer.ST@au.dk med cc til ens teamleder. I mailen angives navn og startdato for sygdom (der angives ikke CPR-nummer). Alternativt ringer/SMS'er/mailer man til sin teamleder, som sørger for at sende en mail til fraværspostkassen med ovenstående oplysninger.

Når man er sygemeldt, bliver det meldt ind i AUHRA (via fraværspostkassen), og efter 21 dages sygemelding, kommer der en alarm til HR om sygemeldingen. Derefter holder HR øje med AUHRA for at se, om man er kommet tilbage på arbejde. Hvis man ikke er det, søger HR efter 30 dage refusion, og søgningen af refusion stopper igen, når vedkommende er raskmeldt.

Ved endt sygdom sender den pågældende medarbejder en mail til fravaer.ST@au.dk med navn og slutdato for sygdom (der angives ikke CPR-nummer). Det er vigtigt, at man husker at raskmelde sig til fraværsmailen, da det har betydning for det fravær, som bliver registreret, og for den eventuelle refusion som AU søger.

Det er blevet drøftet og præciseret i LSU og LAMU, at såfremt en medarbejder har planlagt at tage på arbejde, men vælger at blive hjemme grundet egen eller barns sygdom, så skal dette som udgangspunkt registreres som fravær. Såfremt medarbejderen alligevel ønsker at arbejde nogle timer hjemmefra, er dette anerkendelsesværdigt, men timerne kan ikke påføres flexskemaet til afvikling på et senere tidspunkt.

Ferie og andet planlagt fravær

Efter forudgående godkendelse fra nærmeste leder sender den pågældende medarbejder en mail til fravaer.ST@au.dk med navn og periode for fravær/ferie (der angives ikke CPR-nummer), når fraværet er ophørt/ferien er afholdt.

Ferieplanlægningen kræver en tværgående koordinering. Den vil derfor blive håndteret ved at hver medarbejder "indmelder" ønske om ferie ved at sætte ferien ind med en blå farvemarkering i den fælles ferieoversigt på fællesdrevet: O:\St_Adm_Finance\Administration\Ferie AU Økonomi ST\Ferieliste 2018_2019.

Ferien for december 2018 samt januar - november 2019 godkendes inden for følgende frister: 

Ved henvendelse til teamlederne er det selvfølgelig også muligt at få godkendt ferie uden for fristerne. Ved planlægning af ferie i skoleferierne vil teamlederne se på de samlede ferieønsker og sikre, at der altid er en medarbejder til stede. Det vil blive meldt ud, hvem der kan henvises til i autosvaret.

Læs evt. mere om ferieafholdelse på HR’s hjemmeside her.

Tjenesterejser

Regler og retningslinjer for tjenesterejser for AU-ansatte kan ses her.

Ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse

Reglerne for og vejledning i ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse kan ses her.


Ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse

Her kan ses vejledning og kvikguides.

318324 / i40