• Togrejse

Informationer om hvordan du skal forholde dig til refundering af pap klippekort.

ONLINE BESTILLING AF TOGREJSER I DANMARK OG TIL UDLANDET

Togrejser og pladsbilletter i Danmark og til udlandet kan bestilles online via www.dsb.dk el. www.rejseplanen.dk og betales med AU-kreditkort.

KLIPPEKORT

Bestilling af billetter mellem regioner med DSB app

DSB app kan downloades til både iPhone og Android.

Du kan betale med AU-kreditkort i DSB app.

Find guides til DSB app på www.dsb.dk

Se en video om, hvordan app’en fungerer: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6WS4Adjj2MIUWEiOEOslfdGhr697gaa8

 • Enkeltbilletter kan købes i DSB app og kan bestilles flere dage inden afgang.
  OBS: Rejser inden for en region, skal ske med det lokale trafikselskabs app.
  I regionale trafikselskabers apps, kan billetten først bestilles lige før afgang.
 • 10-turs klippekort i DSB app
  Kører du ofte tjenstligt mellem samme destinationer, kan du købe et 10-turs klippekort i DSB app. Rejser du sammen med en kollega på samme strækning, kan du klippe for din kollega på dit 10-turs klippekort i app’en.

  Dokumentation for købet
  Købet af enkeltbilletter og pladsbilletter dokumenteres via screen dumps af for- og bagsiden af billetterne. Dokumentationen vedhæftes ved afregningen i AURUS.

  Klippekort udgiftsføres fuldt ud ved anskaffelsen. Den enkelte enhed skal decentralt opbevare specifikationen af forbruget (dato og bruger) af de enkelte klip. Dokumentationen skal kunne fremlægges på forlangende fra universitetets regnskabskontor eller revision.

REJSEKORTET

Retningslinjer for køb af rejsekort forventes opdateret i løbet af november 2016. Har du spørgsmål til køb af rejsekort kan disse sendes til rejser@au.dk.

Salg af klippekort er stoppet i hovedstadsområdet

Den 8. februar 2015 stoppede salget af klippekort til transport med offentlige transportmidler i Hovedstadsområdet. Dette har ført til en del henvendelser om, hvordan man kan få refunderet sine billetudgifter i fremtiden.

Det skal fremhæves, at stoppet af klippekortsalget ikke gælder klippekort, som bruges på tværs af landsdelene. Der kan således forsat købes klippekort fra f.eks. Aarhus til København.

Indtil andre alternativer er vurderet, findes følgende muligheder omkring billetter til transport i hovedstadsområder:

 • Enkeltbilletter:
  Håndteres som kontantudlæg på linje med andre udlæg
 • Privat rejsekort:
  Køb på private Rejsekort i AU-regi kan refunderes via afregning i AURUS.
  Tilstrækkelig dokumentation for udgiften, f.eks. kopi af kontoudskrift fra den personlige rejsekonto, skal vedhæftes AURUS-afregningen.

Det vil sige, at hvis der benyttes Rejsekort, så er det en privat omkostning – og optankning af Rejsekortet skal ske privat - hvorefter udlægget afregnes i AURUS.

Se også Hyrdebrev fra Økonomi og Bygninger, Regnskab – februar 2015

BESTILLING AF TOGREJSER I DANMARK VIA CWT

Retningslinjerne forventes opdateret i løbet af november 2016. Har du spørgsmål til køb, kan disse sendes til rejser@au.dk.  

Togrejser i Danmark kan også bestilles via CWT, men man skal være opmærksom på følgende ulemper:

 • Ved køb af togbilletter hos CWT, skal bestillingen være CWT i hænde senest 3 hverdage før togafgang.
 • Ved ændringer og refunderinger af togbilletter skal CWT have den fysiske togbillet ”i hånden”, før en ændring eller refundering kan finde sted.
 • CWT anbefaler i så fald, at togbilletter med en værdi på mere end 1.000 kr. fremsendes som anbefalet post, og årsagen til dette er, at vi desværre har oplevet at især klippekort er forsvundet i posten.
 • Der skal betales bestillingsgebyr til CWT

Det anbefales derfor at bestilling af togrejser i Danmark foretages online på www.dsb.dk eller www.rejseplanen.dk

AFREGNING AF TOGREJSER

Tog- og pladsbilletter, og klippekort skal udgiftsføres fuldt ud ved anskaffelsen – direkte ved afregning af kreditkortkøb (AURUS) eller ved modtagelse af e-faktura (IndFak). Den enkelte enhed skal decentralt opbevare specifikationen af forbruget (dato og bruger) af de enkelte klip. Dokumentationen skal kunne fremlægges på forlangende fra universitetets regnskabskontor eller revision.

Kontakt CWT's rejsekonsulenter

Har du brug for hjælp?

Kontakt CWT's rejsekonsulenter

Mandag-fredag: 8:30-16:30

Tlf.: +45 33 63 77 44

Email: au.dk@contactcwt.com


Ringer du til CWT uden for åbningstid, skal du betale et gebyr pr. opkald.