Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Studieadministration ESDH Studienævnsbetjening

Studienævnsbetjening

ESDH i Studieadministrationen

På denne side kan du finde information om journaliseringsprincipper og -praksis for journalisering af studienævnenes arbejde på Aarhus Universitet. Aarhus Universitet anvender WorkZone som ESDH-system.

Før du går i gang med WorkZone, bedes du sikre dig, at du opfylder systemkravene som beskrevet under 'Systemkrav'.

Under 'Kontakt' kan du se hvem, du kan kontakte lokalt for hjælp til WorkZone. Derudover kan du finde link til HR ITs hjemmeside, hvor du kan finde mere generel information omjournalisering på institutter og andre administrative enheder.

Journaliseringspraksis

Denne side beskriver de fælles principper for journalisering af studienævnenes arbejde i uddannelsesområdet på Aarhus Universitet

Journaliseringsprincipper

 

Her finder du HR-ITs vejledninger til WorkZone samt beskrivelser af journaliseringspraksis på institutter samt i forbindelse med projekter.

Systemkrav og adgang

For at sikre fuld udnyttelse af WorkZone, skal din computer opfylde nedenstående systemkrav. Hvis den ikke opfylder disse, bedes du kontakte din lokale IT-support.

Styresystem: Windows 10

Officepakke: Micorsoft Office 2016

Tilføjelsesprogram: 'KMD WorkZone for Office'

Standardbrowser: Internet Explorer

Brugerprofil: AU (du logger på computeren med UNI\auxxxxx)

Adgang: For at blive oprettet som bruger skal du have et AUID 

Fejlmeldinger

Fejlmeldinger skal sendes til din lokale superbruger.

Når du sender din fejlmelding, bedes du følge vejledningerne som angivet af HR IT.

Din fejlmelding skal indeholde følgende beskrivelse af fejlen samt en hændelseslog.

Fejlbeskrivelsen skal indeholde følgende:

1. stepbeskrivelse
2. Forventet Resultat
3. Faktisk Resulat
4. Omfang af fejl
5. Dokumentation af fejl

Se følgende beskrivelse af fejlmelding for eksempler.

Hvis du journaliserer et dokument på den forkerte sag, kan du skrive til din lokale superbruger, der kan hjælpe med at omjournalisere arkiverede dokumenter. Når du skriver, skal du angive titel og aktnummer/dokumentnummer.

Husk at angive dit eget AU ID og telefonnummer, når du fejlmelder.

Kontakt

Her kan du se, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til WorkZone. For teknisk support se nederst.

Aarhus BSS
Lasse Damgaard Møller   
lasse.damgaard@au.dk / 93 50 86 56

Arts
Morten Bruun Hansen 
mbh@au.dk 

Health
Lise Ask Andersen  
liseask@au.dk / 87 16 75 71

Science and Technology
Mette Kofod Erichsen
mkofod@au.dk / 29 88 16 38

AU Uddannelse

Mette Buhl (Uddannelsesjura)
meb@au.dk / 21 65 67 04

Karina Thind Sjøstedt (SU)
kts@au.dk / 87 15 31 42

Thomas Vestergaard (Studiesystemer)
thv@au.dk / 87 15 27 96

Flemming Berg (SU og SPS)
flbe@au.dk  / 87 15 27 89

Teknisk Support
HR IT 
hrit@au.dk

For HR ITs informationsside omkring WorkZone, klik her.  

Husk at angive dit AU ID, telefonnummer samt eventuelt journalnummer, når du kontakter HR IT.


1445604 / i40