Aarhus BSS Studier

Ekspeditionskontor:

Tåsingegade 3, bygning 1443, lokale 021


Aarhus BSS Studier varetager eksamensplanlægning, undervisningsadministration, studievejledning, rekruttering, information, sagsbehandling, kvalitetssikring og studienævnsbetjening for uddannelser på Aarhus BSS.

Studieadministrationen er inddelt i flere afdelinger og teams, som hver har ansvar for forskellige områder:

Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening varetager sagsbehandlingen i relation til studienævnet - og fungerer som sekretariat for studielederne. Arbejdsopgaver er f.eks. godkendelse af studieordninger, godkendelse af kurser, behandling af dispensationsansøgninger, godkendelse af studieprogrammer, meritansøgninger, forhåndsgodkendelse af udlandsophold, førsteårsprøvekontrol, inaktivitetskontrol, midlertidig indskrivning på kandidatuddannelsen etc.

Undervisning og eksamen varetager  administration af undervisning og eksaminer på fakultetets bachelor- og kandidatuddannelser, samt HD og andre deltidsuddannelser. Arbejdsopgaverne er bl.a.: Undervisnings- og eksamensadministration i forbindelse med studerendes tilmelding til undervisning og eksamen, oprettelse af digitale eksamensafleveringsflows, bevisudstedelse samt daglig kontakt med studerende og samarbejdspartnere.

International varetager arbejdet omkring udveksling af studerende. Herunder vejledning af både incoming og outgoing studerende, samt vedligeholdelse og udvikling af udvekslingssamarbejdet. Derudover har International også ansvaret for rekruttering af internationale studerende til alle fakultets bachelor- og kandidatuddannelser.

Vejledning og studieinformation varetager studievejledning af kommende såvel som nuværende studerende. Derudover laver vi studieinformation, rekruttering, studiestart, studieteknik og er involverede i diverse gennemførelsesvejledningsprojekter. Arbejdsopgaverne er bl.a. at koordinere og medudvikle studiestart på hovedområdets uddannelser, koordinering af hovedområdets deltagelse i Studiepraktik og U-days, ansvarlig for gennemførelse af forsinkelsesvejledningstilbud til forsinkede studerende på hovedområdet, samt at virke som sparringspartnere til resterende AU Studier, studienævn og institutter.

Studieplan varetager planlægning af undervisning og eksamener for fakultetets uddannelser.

Nedenfor findes fordelingen af medarbejdere i de enkelte medarbejdere. I fordelingen over teams, kan man finde de medarbejder, der indgår i de enkelte teams.

Uddannelseschef

Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening

NavnJobtitelE-mailTelefonMobilBygning
Andersen, Linda EsmannUddannelsessupporterlea@au.dk+45871536411444, 023
Bak, DitteUddannelsessupporterditte.bak@au.dk+45871535891444, 016
Bech-Larsen, AnetteUddannelsessupporteranbl@au.dk+45871523851444, 020
Bunk, Susanne VestergaardUddannelsessupportersbunk@au.dk+45871524751443, 129
Christensen, Lisbeth SonneUddannelsessupporterlisbethsonne@au.dk+45871532721444, 016
Eriksen, Ida RavnStudienævnssupporteridare@au.dk+45871525281443, 117
Falsig, HanneStudienævnssupporterhaf@au.dk+45871648371443, 121
Fisker, Stine KoudalUddannelsessupporterskf@au.dk+45871522011444, 020
Fuglsang, Tine HaugstedStudienævnssupporterthfu@au.dk8715 21761444
Kleist, ChristineUddannelsessupporterchristinedyrup@au.dk1444, 020
Kristensen, Klaus MorsUddannelsessupporterkmk@au.dk+45871521591443, 125
Lindhardt, TinaUddannelsessupportertln@au.dk+45871523861444, 017
Meilandt, MetteUddannelsessupportermeme@au.dk+45871536011444, 023
Møller, Lasse DamgaardUddannelsessupporterlasse.damgaard@au.dk+45935086561442, 111
Nielsen, Ditte MarieUddannelsessupporterdittemn@au.dk+45871535891444, 016
Nyfeldt, MereteUddannelsessupporter (barsel)menyf@au.dk+45871522011444, 020
O'Halloran, Kevin GaardeUddannelssupporterkgoh@au.dk+45871662641443, 125
Olesen, Janne HøjrisStudienævnssupporterjho@au.dk+45871523941443, 117
Schmidt, Christine BrinkUddannelsessupporterchsc@au.dk+45871521681444, 023
Sejrsen, Anne EliassonStudienævnssupportersejr@au.dk+45871524081443, 121
Skov Anhøj, AnneStudienævnssupporterannea@au.dk+45871648561443, 123
Tranberg, Merete LundStudienævnssupportermlt@au.dk+45871652271443, 117
Troelsgaard, Renée HøjgaardUddannelsessupporterretr@au.dk+45871524131444, 016
Ulfkjær, CecilieUddannelsessupportercecilieu@au.dk+45871537181444, 017
Veje, SofieUddannelsessupportersofiev@au.dk+45935081771443, 123
Winkler, Thue SebastianStudienævnssupportertsw@au.dk+45871521641443, 119
Witte, Morten BuhrkalUddannelsessupportermbw@au.dk+45871648151444, 016

Afdelingsleder

Undervisning og eksamen

NavnJobtitelE-mailTelefonMobilBygning
Aronro, TinaStudieadministratortina@au.dk+45871521971443, 144
Bligaard, BoletteStudieadministratorbobl@au.dk+45871534261443, 134
Borup, Helle WintherStudieadministratorhwb@au.dk+45871661841443, 133
Duus, Margit DamborgAfdelingssekretærmdd@au.dk+45871524861443, 130
Hall, Katrine PinholtStudieadministratorkatrine@au.dk+45871532951443, 131
Hansen, Bente ØstergaardStudieadministratorbha@au.dk+45871652541443, 139
Hasselflug, PernilleStudieadministratorpernille@au.dk+45871532961443, 131
Holmslykke, MariannAfdelingsledermar@au.dk+4521657664+45216576641443, 127
Jensen, Helle GabrielStudieadministratorhgjensen@au.dk+45871661031443, 135
Jensen, Vibeke BilleUddannelsessupportervibi@au.dk+45509394401443, 129
Kortsen, Runa H.Studieadministratorruna@au.dk+45871523751443, 144
Krøyer, HelleStudieadministratorhekr@au.dk+45871536481443, 137
Nielsen, Gitte LilliendahlStudieadministratorgiln@au.dk+45871526981443, 134
Nielsen, Karin MøllerStudieadministratorkmn@au.dk+45871526531443, 139
Petersen, MarianneStudieadministratormp@au.dk+45871523651443, 144
Rasmussen, Louise BonneStudieadministratorlobr@au.dk+45871536121443, 134
Slotsdal, Julie RauertStudieadministratorjulie@au.dk+45871523821443, 144

Afdelingsleder

Mariann Holmslykke

Afdelingsleder
M
H bygn. 1443, 127
P +4521657664
P +4521657664

Studieplan

NavnJobtitelE-mailTelefonMobilBygning
Frahm, Lis KølbækStudieadministratorliskf@au.dk+45871519158001, 1005
Gammelgaard, Pia Behrenspiaga@au.dk+45218298251443, 112
Hansen, Jannie KjærStudieplanlæggerjannie@au.dk+4587153635+45935084991442, 117
Hansen, Jesper BennedsenPlanlæggerjbhansen@au.dk
Højsø, Sine JanniStudieplanlæggersjh@au.dk+4587152353+45935085121442, 113
Jessen, Asger MorsStudieplanlæggerasli@au.dk+4587153141+45935085891442, 115
Larsen, Heidi Maibritt Trampedachheidi@au.dk
Lykke, Karen MariePlanlæggerkmlykke@au.dk+45871536351442, 117
Qvistgaard, MagnusProjektledermagnusqvistgaard@au.dk+4587162269

Vejledning og studieinformation

NavnJobtitelE-mailTelefonMobilBygning
Christensen, Malene CarøeStudieservice administratormalene@au.dk
Christensen, Nikoline OhnemusStudievejledernikoc@au.dk+4593508249+45935082491443, 033
Karlsen, Dennis HaarupStudievejlederdennisk@au.dk+4593508250+45935082501443, 033
Kornum, Julie DrejerStudievejlederjuliek@au.dk+45935213201443
Nielsen, Kathrine RaagaardStudievejlederkrn@au.dk+4593508104+45935081041443, 031
Odder, Mette BakStudievejledermetteod@au.dk+4587151909+45213662328001, 1005
Palmgreen, LouiseStudievejlederlopal@au.dk
Pedersen, Lene BirkegaardStudievejlederlbp@au.dk+45871537561443, 035
Pedersen, Lene MereteStudievejlederlemp@au.dk+45871524961443, 035
Pold, Marie Louise BroStudievejledermpold@au.dk+4523119526+45231195261443, 031
Qvistgaard, JesperAfdelingslederjq@au.dk+4521998631+45219986311443, 039
Starup, MortenStudieservice administratormortenstarup@au.dk+4587153469+45935090061443, 021

Afdelingsleder

Jesper Qvistgaard

Afdelingsleder
M
H bygn. 1443, 039
P +4521998631
P +4521998631

International

NavnJobtitelE-mailTelefonMobilBygning
Andreasen, Christina AagaardInternational koordinatorcaaa@au.dk+4587164112+45935990081443, 041
Jazmin, RainierInternational koordinatorrhj@au.dk+4587153632+45217032121443, 041
Jeppesen, Anne MøllerInternational koordinatoramj@au.dk+45871525291443, 034
Jørgensen, NinaInternational koordinatornij@au.dk+45871524931443, 034
Lassen, LouiseStudentermedhjælperlol@au.dk1443
Møller, Lena TarpgaardInternational koordinatorlenam@au.dk+4587151951+45215511858001, 1005
Pedersen, Lene BirkegaardStudievejlederlbp@au.dk+45871537561443, 035
Pedersen, Lene MereteStudievejlederlemp@au.dk+45871524961443, 035
Qvistgaard, JesperAfdelingslederjq@au.dk+4521998631+45219986311443, 039
Raalskov, JetteInternational koordinatorjetter@au.dk+4587152396+45213661811443, 037
Riggelsen, LineInternational koordinatorline@au.dk+45871523951443, 037
Rosenbeck, Katrine BreumInternational koordinatorkabr@au.dk+45871530121443, 034

Afdelingsleder

Jesper Qvistgaard

Afdelingsleder
M
H bygn. 1443, 039
P +4521998631
P +4521998631

319428 / i40