HE Studier

Er du studerende og har brug for at komme i kontakt med HE Studier, så find den du søger her:

HE Studier varetager eksamensplanlægning, undervisningsadministration, studievejledning, information, sagsbehandling, kvalitetssikring og studienævnsbetjening for uddannelser på Health.

Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening varetager sagsbehandlingen, studienævnsbetjening, akkreditering m.v. Arbejdsopgaver er f.eks. udarbejdelse og vedligeholdelse af studieordninger, indhentelse af oplysninger til kursuskatalog, dagsorden til studienævnsmøder, behandling af dispensationsansøgninger, meritansøgninger, forhåndsgodkendelse af udlandsophold, midlertidig indskrivning på kandidatuddannelsen, kvalitetsarbejde, akkreditering, førsteårsprøvekontrol, inaktivitetskontrol, etc.

Undervisning og eksamen varetager tilrettelæggelse og administration af undervisning og eksaminer på de af fakultetets bachelor- og kandidatuddannelser, som ikke er kliniske: Uddannelserne ved Institut for Folkesundhed og bachelordelen af medicin. Arbejdsopgaverne er bl.a.: Undervisningsadministration, lokale og skemaplanlægning, holdsætning, eksamensplanlægning og –afvikling, udstedelse af beviser samt den daglige servicering af studerende og ansatte.

Undervisning og eksamen, kliniske uddannelser, varetager tilrettelæggelse og administration af undervisning og eksaminer de kliniske uddannelser på fakultetet: Uddannelserne ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere, tandlægeuddannelsen og kandidatuddannelsen i medicin. Arbejdsopgaverne er bl.a.: Undervisningsadministration, lokale og skemaplanlægning, holdsætning, eksamensplanlægning og –afvikling, udstedelse af beviser samt den daglige servicering af studerende og ansatte.

Vejledning og Studieinformation varetager studievejledning af kommende såvel som nuværende studerende. Derudover laver vi  studieinformation, rekruttering, studiestart, studieteknik og er involverede i div. gennemførelsesvejledningsprojekter. Arbejdsopgaverne er bla: koordinator og medudvikler af studiestart på hovedområdets uddannelser, koordinator af hovedområdets deltagelse i studiepraktik og u-days, ansvarlig for gennemførelse af forsinkelsesvejledningstilbud til forsinkede studerende på hovedområdet, udvikler og driftsenhed på hovedområdets tilbud om læsemakkermatching og ansvarlig for gruppementorprojekt på medicinuddannelsen.

Du kan finde flere informationer og kontaktoplysninger på Studenterstudievejlederne via dette link: studerende.au.dk/studievejledninghealth/ 

Uddannelseschef

Anna Bak Maigaard

Uddannelseschef

Uddannelsbetjening og vejledning

NavnJobtitelE-mailTelefonBygning
Andersen, Lise AskUddannelsesrådgiverliseask@au.dk+45871675711611, 145
Berg, PederForskningsårsstuderendepeder.berg@biomed.au.dk1160
Bjerregaard, RasmusStudenterstudievejlederr.bjerregaard@au.dk
Christiansen, Søren RiisStudenterstudievejledersoerenriis@au.dk1611
Ehrhorn, Lene MarieUddannelsesrådgiverlme@au.dk+45871530831611, 144
Engsig-Karup, KarolineUddannelsesrådgiverkek@au.dk+45871530711611, 145
Fallesen, Julie NøjsenUddannelsesrådgiverjnf@au.dk+45871520061611
Fisker, Nina VilladsenStudenterstudievejlederninafisker@au.dk
Gerner-Smidt, JensRådgiverjgs@au.dk+45871530781611, 141
Hansen, Caroline Randrup
Haugaard, MeretheRådgivermh@au.dk+45247650891431, 116
Hvidt, Julie JessenForkningsårsstuderendejh@ph.au.dk1260
Ipsen, Inge HougaardRådgiverihi@au.dk+45871683631611, 141
Jensen, Emilie FriisStudenterstudievejlederemiliefriisjensen@au.dk1611, 153
Jensen, GitteUddannelsesadministratorgj@au.dk+45871675721611, 153
Jensen, KiraStudenterstudievejlederkirajensen@au.dk
Jørgensen, DrudeUddannelsesrådgiverdkjo@au.dk+45871675731611, 145
Knappe, Majli Sofiemsk@au.dk1611, 141
Korgaard Præstegaard, RikkeSpecialkonsulentrkp@au.dk+45935083961611
Lorentzen, Eline SkjøttgaardUddannelsesrådgiveresl@au.dk+45871535711611, 141
Meisner-jensen, MilenaStudenterstudievejledermmj@au.dk1611, 151
Noe, HenrietteRådgivernoe@au.dk+45871534461611, 141
Paramanathan, VipesanStudenterstudievejledervipe@au.dk1611, 153
Pedersen, Dorte LindvaldUddannelsesvejlederdortelp@au.dk+45871675811611, 153
Pedersen, Emilie SchmidtStudenterstudievejlederemilie.s.pedersen@au.dk
Pedersen, GreteKontorfuldmægtiggrete.pedersen@au.dk+45871530791611, 142
Prins, LisetteAfdelingslederlp@au.dk+45245269131611, 141
Schou Johansen, MiaUddannelsesvejledermia.johansen@au.dk+45871678611611, 151
Simonsen, Line Thing
Slater, Daniel AnthonyAC-fuldmægtigdslater@au.dk
Steentoft, LiselotteUddannelsesrådgiverlst@au.dk+45871530741611, 146

Afdelingsleder

Lisette Prins

Afdelingsleder
M
H bygn. 1611, 141
P +4524526913
P +4524526913

Studenterstudievejlederne findes på dette link: studerende.au.dk/studievejledninghealth/

Undervisning og eksamen

NavnJobtitelE-mailTelefonBygning
Bornerup, Mariann WindfeldtUddannelsesadministratormwbo@au.dk+45871530731611, 142
Dam, SørenUddannelsesadministratorsdam@au.dk+45871530761611, 132
Dremstrup, MetteAfdelingsledermd@au.dk+45205975861611, 137
Fischer, MereteUddannelsesadministratorfischer@au.dk+45871676341611, 139
Jantzen, MetteUddannelsesadministratormetjan@au.dk+45871531211611, 134
Kittelmann, JesperUddannelsesadministratorjk@au.dk1611, 134
Kragelund, Tina SandfeldUddannelsesadministratortkragelund@au.dk+45871678631611, 133
Larsen, Annette LineUddannelsesadministratorall@au.dk+45871679741611, 140
Larsen, JaanaUddannelsesadministratorjkl@au.dk+45871676181611, 126
Larsen, Vibeke KirstineUddannelsesadministratorvkla@au.dk+45871530871611, 127
Lauridsen, Kristine Elkær RohdeUddannelsesadministratorkristine.lauridsen@au.dk+45871681371611, 134
Madsen, Evy LykkeUddannelsesadministratorelm@au.dk+45871530671611, 127
Marcussen, Birte Munch ØsterUddannelsesadministratorbmm@au.dk+45871682941610, 126
Monsrud, Marianne RichsUddannelsesadministratormrh@au.dk+45871679261611, 124
Møller, Henriette Stampe-DegnUddannelsesadministratorhsdm@au.dk+45871531241611, 134
Mønster, Rikke RøndeUddannelsesadministratorrm@au.dk+45871675761611, 127
Nielsen, Helle BønsøeUddannelsesadministratorhbn@au.dk+45871534891611, 139
Nielsen, Johanne GregorUddannelsesadministratorjgn@au.dk+45871534911611, 127
Reis, SusanneUddannelsesadministratorsr@au.dk+45871530841611, 138
Schmidt, UllaUddannelsesadministratorus@au.dk+45871683671611, 137
Smedegaard, GuggeUddannelsesadministratorgugge@au.dk+45871681421611, 130
Vaaben, Didde KjærUddannelsesadministratordkv@au.dk+45871530691611, 124
Warthou, Dorthe WulffUddannelsesadministratordw@au.dk+45871675781611, 137

Afdelingsleder

Mette Dremstrup

Afdelingsleder
M
H bygn. 1611, 137
P +4520597586

318023 / i40