Plagieringskontrol

Aarhus Universitet har 2 plagieringskontrolsystemer, iThenticate og Urkund.

Den primære anvendelse af Urkund ligger i de digitale eksamenssystemer Wiseflow og Digital Eksamen. Urkund er integreret heri og tjekker dermed alt afleveret materiale i disse systemer. 

Urkund er et system til plagieringskontrol af studerendes opgaver på AU og er forankret i AU Library. AU Library har god erfaring med brugen af systemet, yder support i forhold til systemets anvendelse og er ligeledes en aktør i forhold til forebyggelse af plagiering på Aarhus Universitet.

iThenticate anvendes på Health og Science and Technology til plagieringskontrol af ph.d.-afhandlinger.

Der gives ikke adgang til Urkund og Ithenticate for tjek af egne materialer, da systemerne i deres opbygning ikke egner sig til tjek af eget materiale. En sådan brug ville desuden skabe unødigt fokus på systemet og hvad det kan/ikke kan, frem for evnen til at håndtere og tilegne sig en god praksis inden for citering, parafrasering osv. 

Hvad er Urkund?

Urkund er et plagieringskontrolsystem, der er tilgængeligt for alle undervisere på Aarhus Universitet.

Urkund kan påvise overlap mellem tekster og dermed være et hjælpemiddel til at finde eventuelt snyd i skriftlige opgaver. Urkund søger i 3 forskellige kilder: internettet, forlagsmateriale og tidligere screenede opgaver fra institutioner, der har licens til systemet.

Læs mere om Urkund på deres egen side

Bemærk, at Urkund ikke samarbejder med alle forlag, hvis publikationer AU Library giver adgang til. Se en liste på Urkunds egen webside. Listen er ikke udtømmende. Kontakt gerne din fakultetsrepræsentant, hvis du har spørgsmål til specifikke forlag eller du har forslag til tidsskrifter, du gerne så inkluderet i Urkunds sammenligningsgrundlag. Så vil vi tage kontakt til Urkund og høre til muligheden for dette.  

Hvordan bruger jeg Urkund?

  1. Den største anvendelse af Urkund ligger i de digitale eksamenssystemer, hvor opgaver automatisk screenes. Urkund er integreret i Wiseflow og Digital Eksamen.
  2. Urkund kan også bruges ad hoc. Som ansat ved AU kan du få en personlig Urkund-konto (efter aftale med dit fakultet). Så kan du tjekke opgaver løbende, som det passer dig. Urkund kan anvendes via dit mailprogram ved at vedhæfte opgaver i en mail, som du sender ind til din egen Urkund mailadresse. Urkund-kontoen får du ved at kontakte din lokale fakultetsrepræsentant på AU Library.
  3. En tredje mulighed er, at Urkund integreres på Blackboard (pt kun BSS udgaven af BlackBoard). Det kræver, at du aktivt opretter en såkaldt "Urkund Assignment" på de enkelte kurser. Når dette er gjort, bliver de studerendes opgaver til en enkelt aflevering tjekket automatisk. Det kræver en personlig konto, som du får ved at henvende dig til din lokale fakultetsrepræsentant

Se en, ikke helt ny, men stadig lærerig, video fra Aarhus BSS (det skal præciseres, at farvekoden ikke viser graden af plagiat, men fundne overlap. Det er op til fagpersoner at vurdere, om der er tale om plagiat).

Hvordan får jeg adgang til Urkund?

Kontakt urkundsupport.aul@kb.dk, eller din lokale fakultetsrepræsentant, for at få en adgang til Urkund. Undervisere og ansatte kan få adgang i forbindelse med rettelser af studerendes opgaver. Ved oprettelse skal du angive: navn, stilling, e-mail og institut.

Hvis du har spørgsmål til Urkund, er du også velkommen til at kontakte  urkundsupport.aul@kb.dk

Vejledninger og guides til Urkund

På Urkunds egne supportsider finder du vejledninger og guides.

Især disse kan være nyttige at kende:

Før du sender din første opgave ind, kan du her se et eksempel på en Urkund-analyse, så du har en idé om, hvordan en analyse ser ud.

Se mere om at til- og fravælge kilder i Urkund analysen. Urkund master-class duplicates (pdf)

Hvis jeg har mistanke om plagiat

Hvis du har mistanke om plagiering i en opgave, er det vigtigt, at du ikke læser Urkund-analysen som et sikkert bevis på, at den studerende har plagieret.

Urkund påviser udelukkende tekstlighed mellem dokumenter og tekstlighed er ikke lig med plagiering. Tekstlighed kan f.eks. være et citat, der retteligt er indsat i en opgave og hvor der er anført en tydelig kilde. En Urkund-analyse skal læses i sin kontekst for at afgøre, om der er tale om plagiering.

Urkund-analysen skal studeres med henblik på at fastslå, hvorvidt der blot er tale om dårlig referencepraksis eller plagiering. Har du brug for hjælp til hvordan du læser Urkund-analysen, hjælper AU Library Urkund-supporten dig gerne.

Hvis du, efter at have studeret Urkund-analysen grundigt, vil gå videre med sagen, skal du indberette og dokumentere sagen til Uddannelsesjura. Uddannelsesjura foretager den videre sagsbehandling, på baggrund af din dokumentation. 

Læs mere om eksamenssnyd, procedurer og sanktioner
Læs også guiden til studerende om eksamenssnyd

Mere om plagiering – til studerende og undervisere

Det er vigtigt, at studerende kender til reglerne om kilde- og referencehåndtering for at undgå plagiering. AU Library stiller en række ressourcer til rådighed, som du kan dele med de studerende.

Som underviser og forsker har vi følgende informationssider til dig:

Din fakultetsrepræsentant

Urkund - Central support

Solveig Sandal Johnsen

BibliotekarAU Library, Bartholins Allé

Arts

Mathias Johannes Michelsen

InformationsspecialistAU Library, Emdrup
M
H bygn. B, 242b
P +4591356417

Jesper Frederiksen Ølsgaard

BibliotekarAU Library, Nobelparken

Aarhus BSS

Lisbeth Petersen

KontorfuldmægtigAU Library, Fuglesangs Allé
M
H bygn. 2624, E3
P +4591356468

Health

Janne Lytoft Simonsen

ForskningsbibliotekarAU Library, Sundhedsvidenskab
M
H bygn. 1265
P +4589462366
P +4521387814

Science & Technology

Morten Hjorth Gad

BibliotekarAU Library, Ny Munkegade

AU Library er en del af den forebyggende indsats mod plagiering. Vi vil gerne i dialog om at holde korte oplæg, som kan skærpe de studerendes opmærksomhed på akademisk integritet, god citationspraksis, referencehåndtering og kildekritik. Kontakt din fakultetsrepræsentant for at høre mere.

AU Library har desuden samlet information om emnet til de studerende.


1430567 / i40