WorkZone

WorkZone i Studieadministrationen

På denne side kan du finde information om journaliseringsprincipper og -praksis for sagsbehandling af studentersager i studieadministrationen på Aarhus Universitet.

Før du går i gang med WorkZone, bedes du sikre dig, at du opfylder systemkravene som beskrevet i under 'Systemkrav'.

Under 'Kontakt' kan du se hvem, du kan kontakte lokalt for hjælp. Derudover kan du finde link til HR ITs hjemmeside, hvor du kan finde mere generel information omjournalisering på institutter og andre administrative enheder.

Journaliseringspraksis

Denne side beskriver de fælles principper for journalisering af sagsbehandling af studentersager i studieadministrationen på Aarhus Universitet

Journaliseringsprincipper

Guide til Sagsgrupper og Oplysninger

 

Her finder du HR-ITs vejledninger til WorkZone samt beskrivelser af journaliseringspraksis på institutter samt i forbindelse med projekter.

Systemkrav og adgang

For at sikre fuld udnyttelse af WorkZone, skal din computer opfylde nedenstående systemkrav. Hvis den ikke opfylder disse, bedes du kontakte din lokale IT-support.

Styresystem: Windows 10

Officepakke: Micorsoft Office 2016

Tilføjelsesprogram: 'KMD WorkZone for Office 5.1'

Standardbrowser: Internet Explorer

Brugerprofil: AU (du logger på computeren med UNI\auxxxxx)

Adgang: For at blive oprettet som bruger skal du have et AUID og følge vejledningen under 'Bliv ESDH-bruger' på ESDH-siden.

Fejlmeldinger

Fejlmeldinger skal sendes til HR IT, hrit@au.dk

Hvis du opretter en sag i en forkert sagsgruppe, skal du oprette en ny sag i den rigtige sagsgruppe og skrive til supporten, der flytter dokumenterne fra den forkerte til den rigtige sag samt lukker den forkerte sag.

Hvis du journaliserer et dokument på den forkerte sag, skal du skrive til supporten,  så omjournaliserer de dokumenterne. Når du skriver, skal du angive titel og aktnummer/dokumentnummer.

Husk at angive dit eget AU ID og telefonnummer, når du fejlmelder.

 

 

Kontakt

Her kan du se, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til WorkZone. For teknisk support se nederst.

Aarhus BSS
Lasse Damgaard Møller   
lasse.damgaard@au.dk / 93 50 86 56

Arts
Maria Louise Hye Kaurin 
makau@au.dk / 87 15 36 97

Health
Lise Ask Andersen  
liseask@au.dk / 87 16 75 71

Science and Technology
Mette Kofod Erichsen 
mkofod@au.dk / 29 88 16 38

ASE
Anders Sørud Madsen
ansm@au.dk / 93 50 87 25

AU Uddannelse
Mette Buhl
meb@au.dk / 21 65 67 04

Teknisk Support
HR IT 
hrit@au.dk

For HR ITs informationsside omkring WorkZone, klik her.  

Husk at angive dit AU ID, telefonnummer samt eventuelt journalnummer, når du kontakter HR IT.


1435759 / i40