Feedback

Målgruppe

Undervisere på Aarhus Universitet.

Indhold

Kursets er relevant hvis man, som underviser, vil inspireres til at tilrettelægge aktiviteter, hvor studerende kan modtage feedback fra underviseren eller automatisk. Disse feedback aktiviteter kan involvere redskaber i Blackboard eller involvere eksterne digitale tjenester på internettet. Kurset inkluderer eksempler fra undervisningen på Arts, AU.

Læringsmål

Deltagerne vil efter kurset have:

  • Indblik i den forskningsmæssige baggrund for at anvende feedback i undervisning
  • Viden om relevante redskaber der kan anvendes i og udenfor den skemalagte undervisning
  • Ideer til tilrettelæggelse af feedback aktiviteter i undervisningen
  • Færdigheder i at anvende udvalgte redskaber  

Kursusformat

Kurset er af 1½ times varighed og deltagerne bør medbringe egen computer, hvis det er muligt. Der vil være tid til hands-on. 

Materialer

Præsentation udleveres på kurset sammen med en samling af vejledninger.

Deltagerantal

Max. 15

Undervisere

Birthe Aagesen
Karen Louise Møller

Kommende Feedback kurser

Der er ikke planlagt kursusdage endnu

Find bygningen

App’en AU FIND kan hjælpe dig med at finde alle bygningsnumre på AU.

Faglig kontaktperson

Birthe Aagesen

Projektleder
M
H 1483, 625
P +4521730612

Karen Louise Møller

Specialkonsulent
M
H 1483, 625
P +4550822681

Administrativ kontaktperson

Pia Gjermandsen

Kontorfuldmægtig
M
H 1483, 621
P +4587162031

1431333 / i40