Interaktion og samarbejde

Målgruppe

Undervisere på Aarhus Universitet

Indhold

Kursets tema er relevant hvis man, som underviser, vil inspireres til at tilrettelægge studenteraktiverende og varierede aktiviteter, der involverer interaktion og samarbejde i og mellem undervisningsgangene på campus. Disse aktiviteter kan involvere anvendelse af redskaber i Blackboard og/eller eksterne digitale tjenester på internettet. Eksempler fra undervisningen på Arts, AU inkluderes.

Læringsmål

Deltagerne vil efter kurset have:

  • Indblik i den forskningsmæssige baggrund for at anvende digitale interaktionsredskaber i undervisning
  • Viden om redskaber, der kan vendes til interaktion og samarbejde i og udenfor undervisningen på campus
  • Ideer til, hvordan disse redskaber kan inddrages i undervisningen
  • Færdigheder i at anvende udvalgte redskaber 

Kursusformat

Kurset er af 1½ times varighed og deltagerne bør medbringe egen computer, hvis det er muligt. Der vil være tid til hands-on.

Materialer

Omdrejningspunktet for kurset er en mundtlig præsentation og en samling af vejledninger, som udleveres på kurset.

Deltagerantal

Max. 15

Undervisere

Karen Louise Møller
Birthe Aagesen

Kommende kurser i Interaktion og samarbejde

Der er ikke planlagt kursusdage endnu

Find bygningen

App’en AU FIND kan hjælpe dig med at finde alle bygningsnumre på AU.

Administrativ kontaktperson


1429953 / i40