Peer feedback

Målgruppe

Undervisere på Aarhus Universitet 

Beskrivelse

Kursets tema er relevant hvis man, som underviser, vil inspireres til at tilrettelægge flere aktiviteter, hvor de studerende kan modtage feedback fra medstuderende via fx Blackboard. Disse aktiviteter kan involvere anvendelse af redskaber i Blackboard og/eller digitale tjenester på internettet. Eksempler fra undervisningen på Arts, AU inkluderes. 

Læringsmål

Deltagerne vil efter kurset have:

  • Indblik i den forskningsmæssige baggrund for at anvende peer-feedback i undervisning
  • Viden om redskaber, der kan vendes til peer-feedback i og udenfor undervisningen på campus
  • Ideer til, hvordan peer-feedback kan inddrages i undervisningen
  • Færdigheder i at anvende udvalgte redskaber 

Kursusformat

Kurset er af 1½ times varighed og deltagerne bør medbringe egen computer, hvis det er muligt.   

Materialer

Omdrejningspunktet for kurset er en mundtlig præsentation og en samling af vejledninger, som udleveres på kurset.  

Deltagerantal

Max. 15

Undervisere

Birthe Aagesen
Karen Louise Møller

Kommende kurser i Peer feedback

Der er ikke planlagt kursusdage endnu


   

Find bygningen

App’en AU FIND kan hjælpe dig med at finde alle bygningsnumre på AU.

Administrativ kontaktperson


1431302 / i40