Video i undervisningen

Målgruppe

Undervisere på Aarhus Universitet, AU. 

Indhold

Kursets tema er relevant hvis man, som underviser, vil inspireres til at tilrettelægge flere aktiviteter, hvor de studerende kan anvende underviserproducerede videoklip og/eller selv producere video. Disse aktiviteter kan involvere anvendelse af redskaber i Blackboard og/eller digitale tjenester på internettet. Eksempler fra undervisningen på Arts inkluderes.

Læringsmål

Deltagerne vil efter kurset have: 

  • Indblik i den forskningsmæssige baggrund for at anvende video i undervisningen
  • ideer til, hvordan video kan inddrages i undervisningen
  • viden om produktion af video
  • færdigheder i at anvende udvalgte redskaber til produktion og deling af video

Kursusformat

Kurset er af 3 times varighed og deltagerne bør medbringe egen computer og/eller iPad, hvis det er muligt.

Materialer

Mundtlig præsentation og en række vejledninger.

Deltagerantal

Max. 10

Undervisere

Karen Louise Møller
Hans Klysner

Kommende kurser i Video i undervisningen

Kursusdag: 31. august 2017

TID
Torsdag den 31. august 2017
Kl. 12:30-15:30

TILMELD DIG HER
og senest d. 29/8-17

STED
CUDiM, bygning 5620, lokale 139

Find bygningen

App’en AU FIND kan hjælpe dig med at finde alle bygningsnumre på AU.

Faglig kontaktperson

Administrativ kontaktperson

1438809 / i40