Udviklingsforløb

Målgruppe

For alle undervisere på Arts.

Indhold

I udviklingsforløb arbejdes der med kurser og uddannelser i forhold til Educational IT-strategien, herunder anvendelse af Blackboard. Målet er, at undervisere bliver inspireret og opkvalificeret til at anvende kvaliteter ved it og digitale medier i undervisningen og efterfølgende tilrettelægge og facilitere kurser, undervisnings- og vejledningsaktiviteter med anvendelse af disse.

I udviklingsforløbet skabes der rum for at undervisere kan arbejde med deres undervisningsformer og digital understøttelse samt for diskussion mellem undervisere. Der vil blandt andet være fokus på digitale mediers understøttelse af studieaktiviteter og nye undervisningsformer og læreprocesser.

Forløbet er velegnet til underviserteams med samarbejde i fælles uddannelser eller med fælles didaktiske problemstillinger.

Kursusformat

Forløbet er organiseret i tre workshops: En workshop før semesterstart med inspiration til udvikling samt begyndende arbejde med egen undervisning, en midtvejsworkshop med pædagogisk sparring og statusopdateringer samt en afsluttende workshop med vidensdeling og diskussion af fortsat udvikling.

Mellem workshoppene arbejdes selvstændigt eller i underviserteams med egne undervisningsforløb og med løbende sparring med medarbejdere fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. For teams af undervisere kan den fælles midtvejsworkshop erstattes af en fokuseret workshop for det enkelte team.

Temaer

Udviklingsforløb kan tilrettelægges ud fra deltagernes behov, hvis underviserne tilmelder sig i grupper. Mulige temaer for udviklingsforløbet kan være: online undervisningsforløb og webinars, online vejledning, feedback, casebaserede forløb, produktion af faglige videoer (screencasts) studerendes interaktion og samarbejde, og der arbejdes med en lang række forskellige tjenester. Vi lægger os ikke fast på enkelte programmer eller tjenester, men tager udgangspunkt i behovet.

Timetalskompensation

Undervisere med forskningsforpligtelse timekompenseres for deltagelse i workshop-dagene.

Deltagerne i udviklingsforløbet kompenseres med 22,5 time for undervisere med forskningsforpligtelser (postdoc, lektorer og professorer).

Læs notat om kompetenceudviklingsforløbet

Sted

Udviklingsforløbene kan afholdes lokalt på et institut, en uddannelse eller i et tværfagligt undervisningssamarbejde, hvis deltagerantallet understøtter det.

Hvor andet ikke er aftalt afholdes kurserne på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Paludan-Müllers Vej 48, 8200 Aarhus N. Aarhus Universitet, bygning 5620, lokale 136.

Tilmelding

Deltagerne tilmelder sig ideelt set i teams, da dette intensiverer muligheden for fagdidaktisk udvikling. Et team kan fx være baseret i en fælles uddannelse, være årgangsundervisere eller undervisere med fællesskab i en tværgående profil. Ved større teams kan der udbydes særligt tilrettelagte forløb. Det er derudover muligt at tilmelde sig individuelt på udviklingsforløbene.

Kontakt Christian Winther Bech hvis du og dine kollegaer ønsker at deltage i et kommende forløb

Faglig kontaktperson

Administrativ kontaktperson


1428179 / i40