Udvidet kursus

Målgruppe

Undervisere på Health, der har gennemgået grundkurset eller på andre måder har fået de grundlæggende Blackboard-kompetencer.

Kursets indhold

Kurset er et udvidet kursus, hvor du introduceres til mere avanceret Blackboard-funktionalitet og får ideer til, hvordan du kan integrere Blackboard i dine undervisningsforløb. Det er kursets formål gennem oplæg og hand-on-øvelser at give dig konkrete værktøjer til pædagogisk udnyttelse af systemet.

Kurset er opdelt i to dele, og det er muligt at tage begge dele den samme dag eller vælge en af delene. For at få en bred forståelse og avanceret pædagogisk udnyttelse af Blackboard anbefales det at følge begge dele.

Udvidet Blackboard: Indholdsudvikling

Formålet med kurset er at:

  • kunne anvende indhold som en integreret del af et blended learning-forløb
  • kunne anvende værktøjer til indholdsudvikling, herunder indholdseditor, læringsmoduler, Kaltura (video) og værktøjer til multimedieproduktion
  • opnå viden om guidelines til udformning af indhold

Udvidet Blacboard: Aktiviteter og aktiverende undervisning

Formålet med kurset er at:

  • kunne anvende aktiviteter som en integreret del af et blended learning forløb
  • kunne anvende værktøjer til aktiverende undervisning, herunder samarbejdsværktøjer (blogs, wikis, diskussionsfora), tests og værktøjer til peer learning
  • kunne forstå de forskellige værktøjers anvendelsesmuligheder og vælge værktøjer til forskellige aktiviteter

Kursusopbygning og varighed

Kurset er modulopbygget og veksler mellem oplæg og hands-on-øvelser.

Varigheden er 2 timer.

Deltagerantal

Max 12 deltagere.

Undervisere

Janne Saltoft Hansen

Andreas Bennedsen

Tilmelding

Udvidet Blackbord: Indholdsudvikling

TID
Tirsdag den 21. februar 2017
Kl. 10-12

STED
Incuba Skejby, lok. A.124
Vigtigt: Husk egen computer

TILMELD DIG HER!

Udvidet Blackboard: Aktiviteter og aktiverende undervisning

TID
Tirsdag den 21. februar 2017
Kl. 13-15

STED
Incuba Skejby, lok. A.124
Vigtigt: Husk egen computer

TILMELD DIG HER!

Venteliste

Alle der gerne vil på Blackboard-kursus skal have mulighed for det. Hvis du derfor oplever, at kurset er overtegnet, der ikke er fastsat en dato eller den dato, der er fastsat, ikke passer dig, kan du her melde dig på ventelisten til det pågældende kursus. Nye kurser oprettes hvert semester, men der vil også være ekstra kurser efter behov.

Tilmelding til venteliste

Kontaktperson


1428196 / i40