Science and Technology

Blackboard ved ST

Workshops og webinarer for undervisere ved Science and Technology

Integrering af teknologi i undervisningen er en måde, hvorpå du kan øge de studerendes aktive deltagelse i deres studie. Det gælder både i selve undervisningssituationen og i de studerendes forberedelse derhjemme og på farten.

ST Learning Lab tilbyder en række workshops og webinarer inden for Blackboard og anden teknologi. Vores kurser er skræddersyet efter netop dit behov og kan bestilles, når du har behov.

Kurser i Blackboard

Kom godt i gang (workshop)

Indhold

Du vil blive introduceret til Blackboard gennem oplæg og praktiske øvelser. Workshoppen giver dig et overblik over systemet og dets principper. Du vil blive præsenteret for den funktionalitet, der er nødvendig som underviser for at bruge Blackboard, og samtidig vil du få indsigt i brugen af Blackboard på Science & Technology.  

Læringsmål

 • Du får overblik over Blackboard og forståelse for systemets principper.
 • Du får viden om den grundlæggende funktionalitet for undervisere.
 • Du får kendskab til eksisterende materiale og bliver rustet til selv at arbejde videre med Blackboard.


Praktisk information:

 • Afholdes af: Jens Bennedsen, ST Learning Lab
 • Der er et deltagerkrav på min. 6 deltagere

Integrering af videoer (webinar)

Indhold

Lær at integrere videoer fra f.eks. Youtube, Vimeo og videoer du selv har produceret (selve produktionen dækkes ikke på dette webinar). Du får vist, hvordan man sætter videoer ind på et givent kursus, og du vil også få inspiration til, hvordan videoerne kan anvendes som en del af de studerendes videnstilegnelse.

Læringsmål

 • At du kan indsætte videoer fra forskellige medier i dit kursus.
 • At du kan anvende videoer i forbindelse med undervisningen.

Praktisk information

Læringsstier (webinar)

Indhold

Læringsstier er en måde, hvorpå man kan strukturere sin undervisning og/eller de studerendes forberedelse i en forudbestemt, sekventiel struktur online. Indholdet af webinaret er baseret på:

 • Hvordan man opretter en læringssti.
 • Hvilke elementer der kan være i en læringssti.
 • Hvordan man bruger læringsstier på et traditionelt tilstedeværelseskursus og ved online undervisning.
 • Hvordan en læringssti ser ud for de studerende.
 • Hvordan man kan benytte læringsstier til feedback.


Læringsmål

 • At opnå kendskab til oprettelse, design og funktionen af læringsstier
 • At kunne oprette og benytte læringsstier i forbindelse med tilstedeværelsesundervisning og online undervisning
 • At kunne benytte læringsstier til feedback


Praktisk information:

 • Webinaret afholdes af: Mikkel Godsk, ST Learning Lab
 • Der er et deltagerkrav på min. 6 deltagere
 • Workshoppen afholdes på engelsk med mindre alle deltagere taler og forstår dansk

Tests og spørgeundersøgelser (workshop)

Indhold

Tests og spørgeundersøgelser er de dele af Blackboard, hvor du har mulighed for at få direkte feedback fra dine studerende, og hvor de studerende har mulighed for at få indsigt i deres faglige niveau.

Et survey kan blandt andet anvendes til at evaluere aktiviteter eller dele af et undervisningsforløb, og med tests kan du afprøve de studerendes forhåndsviden eller forståelsen af undervisningens væsentligste pointer. Begge redskaber kan anvendes til at fintune din undervisning, så den matcher de studerendes behov for uddybning og de studerende bliver mere refleksive omkring deres egen læring.

Læringsmål

 • Du får overblik over mulighederne med tests og surveys i Blackboard - og kan vælge kvalificeret imellem dem
 • Du bliver inspireret til forskellige anvendelsesformer af tests og surveys
 • Du kan anvende tests og surveys i din egen undervisning

Info

Workshoppen tager cirka 3 timer og afholdes af Anna Hollyoak Helleberg, ST Learning Lab

Feedback til studerende (workshop)

Indhold

Du vil blive præsenteret for værktøjer, der giver dig (underviser og/eller instruktor) mulighed for, at give individuel feedback på skriftlige opgaver og organisere opgaver, hvor de studerende giver peer-feedback via Blackboard.

Du får hands-on erfaring med værktøjer i Blackboard som løser opgaverne, og du kan i løbet af workshoppen arbejde med værktøjerne i forhold til din egen undervisning.  

Læringsmål

 • Oprette opgaver der kan afleveres digitalt i Blackboard.
 • Give karakterer, kommentere og markere specifikke sektioner i afleverede opgaver i Blackboard.
 • Organisere peer-feedback på opgaver.
 • Sikre kvalitet i egen og studerendes feedback ved brug af vurderingskriterier i såkaldte rubrics.

Info

Udseendet tæller ikke – eller gør det? (workshop)

Indhold

På workshoppen får du inspiration til, hvad du kan gøre for at dit kursus tager sig ud på bedste vis. Vi skal arbejde med struktur, layout, farver og bannere. Desuden præsenterer vi små studenteraktiverende elementer, så de studerende bliver mere engagerede i kursussidens indhold.

Der vil både være inspiration at hente og tid til at arbejde med dit eget kursus.

Læringsmål

 • Du får kompetencer til at kunne redesigne kursushjemmesider med forskellige elementer.
 • Du får kendskab til en række redskaber der kan aktivere de studerende.

Praktisk information

Blackboard i samspil med Adobe Connect (webinar)

Indhold

Webinaret vil introducere dig til nogle af de mest brugte funktioner i Adobe Connect, og hjælpe dig til at forstå, hvordan Adobe Connect som værktøj bruges. Der vil også blive vist, hvordan det er integreret ind i Blackboard, så alle optagelser automatisk bliver gjort tilgængelige på kurset uden noget ekstra arbejde fra din side.

Webinaret er fokuseret på, at du som underviser opnår tryghed nok med værktøjet til, at du kan begynde at bruge det på dit eget kursus.

Læringsmål

 • Du får kompetencer til at kunne lave og levere videoindhold med Adobe Connect.
 • Du får kendskab til de basale redskaber i Adobe Connect.


Praktisk information

 • Webinaret afholdes af: Anna Hollyoak Helleberg, ST Learning Lab.
 • Der er et deltagerkrav på min. 6 deltagere.
 • Webinaret afholdes på engelsk med mindre alle deltagere taler og forstår dansk.

Anden teknologi

Video i undervisningen - Let at gå til (workshop)

Indhold

Hvis gjort rigtigt er video et effektivt og nyttigt medie til udvikling og transformering af undervisningen i retning mod mere fleksibel, engagerende og aktiv læring med fx bedre mulighed for at understøtte de studerendes individuelle ønsker og behov.

På ST findes og supporteres der forskellige bekvemme metoder til at producere og distribuere video i undervisningen – herunder tre gør-det-selv webcaststudier, udlånskits til produktion af tabletcasts, screencast-software m.m.

På workshoppen vil du se eksempler på de forskellige videoformer, høre om de bagvedliggende undervisningsmæssige overvejelser og få lejlighed til selv at afprøve de forskellige former og producere dine egne materialer.

Praktiske oplysninger

 • 6-8 deltagere.
 • Varighed: 2 timer. 
 • Bookes min. en måned i forvejen.
 • Lokation: Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, bygn. 3210.
 • Workshoppen afholdes af: Mikkel Godsk + labagent, ST Learning Lab.
 • Workshoppen afholdes på engelsk med mindre alle deltagere taler og forstår dansk.

Webcasting i ST's studier (introduktion)

Indhold

På ST findes og supporteres der tre gør-det-selv webcaststudier til produktion af video-undervisningsmaterialer. 

Studierne gør det enkelt og effektivt at producere videoer til din undervisning baseret på for eksempel PowerPoint, screencasts, tavleundervisning og softwaredemonstrationer.  

Til introduktionen vil du også komme i gang med udarbejdelse af videoer til din egen undervisning.

Praktiske oplysninger

 • Varighed: ½ time. 
 • Lokation: Navitas, Katrinebjerg eller Universitetsparken.
 • Afholdes af: en labagent fra Media Lab, ST Learning Lab.


Praktisk information

 • Vi opfordrer til, at man tager sine kollegaer med, når man bestiller et kursus hos os. 
 • Alle vores kurser afholdes på engelsk med mindre alle deltagere taler og forstår dansk.
 • Det anbefales, at man bestiller kurser i god tid, så vi kan nå at skræddersy jeres kursusforløb. 
 • De fleste af vores kurser foregår på Navitas, men vi kører også gerne ud til dig og dine kollegaer. 

Kontakt os

Kontakt ST Learning Lab for pædagogisk support, spørgsmål til eller bestilling af et kursus.

Du kan også kontakte os for individuel sparring med en af vores blackboardkonsulenter om brug af Blackboard til endnu bedre undervisning. 

Hjemmeside: stll.au.dk
E-mail: stll@au.dk
Telefon: +45 9350 8379

Navitas – Inge Lehmanns Gade 10
Bygn. 3210, lok. 03.065
8000 Aarhus C


1433708 / i40