Seneste systemændringer

Fælles AU Blackboard opdateret den 30. november 2016

For at fremtidssikre en teknisk stabil dataudveksling fra STADS til Blackboard har AU IT implementeret nye integrationer (oprettelse af kurser/hold; tilmeldinger/afmeldinger af studerende på kurser/hold). Særlige fordele ved de nye integrationer er:

  • fakulteterne kan få opfyldt deres forskellige behov for konfigurering på et detaljeret niveau (institut-/kursus-/holdniveau)
  • opdateringsfrekvensen er langt hurtigere end tidligere (2 gange dagligt) – nu vil opdateringen ske i Blackboard maksimum ½ time efter ændringen er foretaget i STADS.

AU-IT arbejder forsat på et enkelt udestående, så der kan håndteres samlæsninger i Blackboard. Det forventes løst den 20. december 2016.

Fælles AU Blackboard opdateret den 2. august 2016

AU IT har opgraderet AU Blackboard fra October 2014 release til Q4 2015 release. Opgraderingen indebærer en datakonvertering i databasen, opgradering af samtlige Application Servere, samt en opdatering af alle relevante building blocks, enkelte produktforbedringer herunder en sikkerhedsopdatering og flere fejlrettelser. Læs nærmere om den nye version her.

Fælles AU Blackboard opdateret den 22. januar 2016

Ved login ser du nu vores nyudviklede AU sorteringsmodul.

Modulet kaldet "My AU Courses" er placeret i øverste venstre hjørne. Her får du en liste med semesteroverskrifter, der kan foldes ud eller ind efter behov.

Hvis du tidligere har brugt modulet "My Courses/Mine Kurser", er det forsvundet da vores eget udviklede modul fremover vil være default opsætning.

Hvis du savner moduelt  "My Courses/Mine Kurser" kan du geninstallere det ved at klikke på Add Module/ tilføj modul (afhængig af dit sprogvalg på Blackboard) i øverste venstre hjørne (lige under AUs logo).

Søg på My Courses/Mine Kurser (afhængig af dit sprogvalg på Blackboard) og vælg Add/Tilføj klik OK (nederst til højre), så er modulet igen tilgænge på din start fane. Du kan trække modulet hen på den placering du ønsker. Samtidig kan du fjerne default modulet "My AU Courses", hvis du ønsker det (det gøre du også ved at klikke på Add Module/ tilføj modul og her vælge Fjern/ Remove afsluttet med klik på OK).

Fælles AU Blackboard opdateret november 2015

Der udsendes nu kvittering ved besvarelse af opgave i AU Blackboard.

Når studerende besvarer en opgave/test eller lignende i Blackboard, udsendes nu en kvittering herpå via mail til den studerendes registrerede emailadresse. Herved udelukkes enhver tvivl om hvorvidt der er foretaget en aflevering eller ej. Dette skaber større sikkerhed for den studerende, ligesom det letter sagsbehandlingen ved tvivlstilfælde.

I kvitteringen angives følgende:

  • User: Navn på bruger
  • Student ID: Studienummer
  • Assignment: Navn på den stillede opgave
  • Course: Komplet kursusnavn
  • Date of submission: Dato og tid for modtagelsen

Desuden angives navn og størrelse på den uploaede fil samt link til denne.

Fælles AU Blackboard opgraderet juli 2015

AU IT har opgraderet AU Blackboard fra Service Pack 14 CP 5 til Service Pack October 2014 release. Denne opgradering indebærer en datakonvertering i databasen, opgradering af samtlige Application Servere, samt installation af nye certifikater, samt opdatering af WAYF/Shibboleth. Den fælles AU Blackboard og BSS Blackboard kører hermed den samme version (med konfigurationsforskelle).

Læs kort om forbedringer og ny funktionalitet efter opgraderingen:

Anonym karaktergivning (Anonymous Grading)

Undervisere kan skjule de studerendes navne fra sendte opgaver med henblik på anonym karaktergivning. Læs mere

Delegeret karaktergivning (Delegated Grading)

Undervisere kan delegere karaktergivning til specifikke brugere. Læs mere

Bedømmelser: Betydende cifre (Assesments)

I spørgsmål med beregnet formel kan undervisere vælge antallet af decimaler eller betydende cifre for de korrekte svar, der genereres af systemet. Læs mere

Mine karakterer (My Grades)

Mine karakterer har fået et opdateret udseende. De studerende kan nu se feedback ved at klikke på Vis feedback. Læs mere

Portefølje (Portfolio)

Forbedret. Porteføljer åbnes nu fra den globale navigation og har en ny skriveside. Undervisere kan oprette porteføljeopgaver. Læs mere: undervisere; studerende

Profiler (Profiles)

Den forbedrede skyprofil giver brugerne deres første professionelle profil. De tilføjede funktioner hjælper brugere med at udvise de kompetencer, de har udviklet under deres uddannelse på en visuel og unik/attraktiv måde. Læs mere

Eksempelvisning for studerende (Student Preview)

Undervisere kan se deres kurser præcis som de studerende ved at bruge en konto for studerende, som systemet genererer til dem. Læs mere

Kalender (Calendar)

Flere valgmuligheder mht. hvordan kalenderen formateres, både i værktøjet Kalender, og når der foretages datovalg. Ændre visning af første ugedag i måneds- og ugevisningen. Kursuslistefilter tilgængelig i kalenderen. Læs mere

Indholdsredaktør (Content Editor)

Indholdsredaktørens stavekontrolfunktion er nu slået TIL som standard. Læs mere


1435555 / i40