Seneste systemændringer

Januar 2018

Blackboard er nu på version Q2 2017.

Blackboard udfaser værktøjet Crocodoc til fordel for deres nye opgave annoteringsværktøj: New Box View. For fortsat at kunne tilbyde funktionaliteten, er vi tvunget til at opgradere Blackboard og migrere data fra Crocodoc til New Box View. Har du spørgsmål til overgangen til New Box View, så kig videre i vores FAQ.

Opgraderingen betyder desuden produktforbedringer og en række fejlrettelser. Vi vil fremhæve, at værktøjet ’Self and Peer Assessment’ nu er tilgængeligt i en forbedret version.

Vi håber, I bliver glade for de nye forbedringer - små som store. Læs yderligere om den nye version (kun engelsk).

December 2017

Kaltura-funktionaliteten i Blackboard giver dig mulighed for at se, optage, uploade, publicere, søge og dele videoer direkte fra vores Blackboard platform. Nye funktioner som skal fremhæves er:

Siderne My Media og Media Gallery er totalt ombygget med helt nyt look-and-feel:

  • En forbedret struktur gør det mere overskueligt og lettere at navigere i indholdet.
  • Forbedret filtrering og sortering af indhold.
  • Avancerede medie håndterings- og redigerings muligheder.
  • Dele video redigeringsrettigheder.

Forbedrede statistiske rapporter - via Media Gallery kan du trække Kaltura Course Media rapporter. Her kan du opnå viden om brugen af medier på dit kursus. Ser de studerende min video? Hvilken videoer ser de mest? Hvilke studerende ser mine videoer? Ser de studerende hele videoen fra ende til anden?

Læs mere om forbedringerne (kun på engelsk)

Juli 2017

AU Blackboard (AR/ HE/ ST) og BSS Blackboard er flyttet på samme platform. AU har nu et fælles LMS (Learning Management System). Tidligere var der to udgaver af Blackboard: BSS LMS og et, som var fælles for AR, HE og ST. Nu er alle flyttet i samme ”hus” på adressen: https://blackboard.au.dk.

Det betyder, at alle AU Blackboard-brugere fremover benytter samme indgang til kursusaktiviteter. Ingen vil fremover komme til at logge på det ”forkerte” Blackboard.

Desuden samles alt data fremover i Blackboards Data Center i Holland, og Blackboard Inc. vil fremover have driftsansvaret for det fælles AU-Blackboard (tidligere AU-IT’s ansvar).


1435555 / i40