Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Studieadministration Studiesystemer Blackboard Servicevindue 4-9. juli 2017

Servicevindue 4-9. juli 2017

Den 4-9. juli 2017 flytter AU Blackboard (AR/HE/ST) og BSS Blackboard til ny fælles Blackboard.

Omlægningen kræver et servicevindue, men som bruger vil du kunne tilgå Blackboard, som du plejer. Vær dog opmærksom på, at al indhold, som gemmes i perioden 4-9. juli, IKKE kopieres med over til det ny fælles Blackboard. Nedenfor får du svar og løsningsmuligheder på dine spørgsmål i forbindelse med service vinduet.

Kan jeg logge på Blackboard?

Ja.

Kan studerende logge på Blackboard?

Ja.

Kan studerende downloade filer fra Blackboard?

Ja.

Kan jeg få oprettet en ekstern bruger?

Nej.

Løsningsforslag: Anmod om oprettelsen i god tid inden servicevinduet eller vent til efter servicevinduet.

Kan jeg tilføje en bruger manuelt til et kursus?

Det er ikke en god ide: ændringer foretaget 4-9. juli 2017 vil ikke blive kopieret til det nye fælles Blackboard. Dvs. du skal gøre det igen i det nye fælles Blackboard.

Løsningsforslag: Tilføj brugeren inden servicevinduet eller vent til efter servicevinduet.

Bliver brugere tilføjet automatisk via STADS?

Nej.

Der kører ingen integrationer til STADS under servicevinduet. Men ændringer i STADS vil blive overført til det nye fælles Blackboard, når integrationerne kører igen.

Oprettes nye kurser eller organisationer manuelt?

Nej.

Løsningsforslag: Anmod om oprettelsen i god tid inden servicevinduet. Ellers vil oprettelsen først ske efter servicevinduet.

Kan jeg oprette en fælles mappe/kursusmappe til de studerende?

Det er ikke en god ide: ændringer tilføjet 4-9. juli 2017 vil ikke blive kopieret til det nye fælles Blackboard. Dvs. du skal gøre det igen i det nye fælles Blackboard.

Løsningsforslag: Opret mappen inden servicevinduet eller vent til efter servicevinduet.

Kan jeg og studerende uploade filer til fælles mapper?

Det er ikke en god ide: ændringer tilføjet 4-9. juli 2017 vil ikke blive kopieret til det nye fælles Blackboard. Dvs. du skal gøre det igen i det nye fælles Blackboard.

Løsningsforslag: Upload filerne inden eller efter servicevinduet.

Kan jeg stille en opgave på Blackboard?

Det er ikke en god ide: ændringer foretaget 4-9. juli 2017 vil ikke blive kopieret til det nye fælles Blackboard. Dvs. du skal gøre det igen i det nye fælles Blackboard. Opgaver bør hverken stilles eller afleveres under servicevinduet.

Kan de studerende aflevere opgaver/projekter?

Det er ikke en god ide: afleveringer tilføjet 4-9. juli 2017 vil ikke blive kopieret til det nye fælles Blacboard.
Løsningsforslag: Flyt afleveringstidspunktet til en dato før eller efter servicevinduet.

Kan jeg give feedback og karakterer på opgaver/projekter?

Det er ikke en god ide: ændringer foretaget 4-9. juli 2017 vil ikke blive kopieret til det nye fælles Blackboard.
Løsningsforslag: Flyt feedback og karaktergivning til en dato uden for servicevinduet.

Kan jeg få adgang til en liste over studerende på mit kursus?

Ja.

Kan jeg kopiere mit gamle kursus til et nyt?

Det er ikke en god ide: ændringer foretaget 4-9. juli 2017 vil ikke blive kopieret til det nye fælles Blackboard. Dvs. du skal gøre det igen i det nye fælles Blackboard.

Løsningsforslag: Foretag kopieringen inden eller efter servicevinduet.

 

 

Kan jeg ændre, frigive eller publicere en evaluering?

Det er ikke en god ide: ændringer foretaget 4-9. juli 2017 vil ikke blive kopieret til det nye fælles Blackboard. Dvs. du skal gøre det igen i det nye fælles Blackboard.

Løsningsforslag: Foretag ændringerne, frigivelsen eller publiceringen inden eller efter servicevinduet.

Kan de studerende tilgå og udfylde en evaluering?

Det er ikke en god ide: ændringer foretaget 4-9. juli 2017 vil ikke blive kopieret til det nye fælles Blackboard. Dvs. du skal gøre det igen i det nye fælles Blackboard.

Løsningsforslag: Studerende skal udfylde evalueringen inden eller efter servicevinduet.

Kan jeg udsende beskeder via organisationer?

Ja.

Beskeder afsendt fra Blackboard under servicevinduet vil blive modtaget af de studerende, men vil efter servicevinduet ikke være gemt i Blackboard.

Kan jeg/andre lave ændringer i kalenderen (hvis kalenderen anvendes på dit kursus)?

Det er ikke en god ide: ændringer foretaget 4-9. juli 2017 vil ikke blive kopieret til det nye fælles Blackboard. Ædringer foretaget under servicevinduet skal foretages igen i det nye fælles Blackboard. Så i de fleste tilfælde er det bedst at vente til efter servicevinduet med kalenderændringer.

Løsningsforslag: Du må gøre de studerende opmærksomme på kalenderændringer via direct mail.

Har jeg mulighed for at se hvad de studerende kan se?

Ja.

Åbn eksempelvisning for studerende/Enter student preview som du plejer for at se, hvad de studerende kan se.

Kan jeg ændre indstillinger f.eks. notifikationer, personoplysninger m.v.?

Det er ikke en god ide: indstillinger ændret 4-9. juli 2017 vil ikke blive kopieret til det nye fælles Blackboard.

Løsningsforslag: Lav ændringer enten inden eller efter servicevinduet.

Kan jeg oprette indhold (blogs, dagbøger, fora, wikis etc.) på et kursus eller organisation?

Det er ikke en god ide: indhold tilføjet 4-9. juli 2017 vil ikke blive kopieret til det nye fælles Blackboard. Dvs. du skal gøre det igen i det nye fælles Blackboard.

Løsningsforslag: Opret indholdet inden servicevinduet eller vent til efter servicevinduet.

Kan jeg redigere indhold (blogs, dagbøger, fora, wikis etc.) i et kursus eller organisation?

Det er ikke en god ide: ændringer foretaget 4-9. juli 2017 vil ikke blive kopieret til det nye fælles Blackboard. Dvs. du skal gøre det igen i det nye fælles Blackboard.

Løsningsforslag: Rediger indholdet inden servicevinduet eller vent til efter servicevinduet.

1432170 / i40