Undervisningsevaluering

Hvordan kan jeg ændre, nulstille, slette, oprette ny evaluering?

Når skemaet er blevet publiceret/published, kan det ikke tilbagekaldes, nulstilles eller slettes, ligesom der ikke kan oprettes et nyt.

Men når ”sidste frist for besvarelse” er overskredet, er det muligt at genpublicere/republish og angive en ny, senere, ”sidste frist”.

Hvorfor kan de studerende ikke komme ind på evaluering?

Hvis evaluering står som published, mangler du at lave et link i din menu til venstre.

Klik på + i øverste venstre hjørne. Vælg Tool Link/ Funktionslink.

Giv linket et navn eksempelvis: Kursusevaluering. Fra drop down menuen vælg værktøjet: AU Course Evaluation. Marker med et flueben at linket skal gøres tilgængelig for brugerne/ Available to Users. Afslut med Submit/ Send.

Hvordan skifter man sprog på spørgsmålene?

Sproget på spørgsmålene vises i det sprog som Blackboard er sat til.

Det er nemt at ændre via evaluering:

Hvorfor kan jeg ikke se farvekodernes betydning i evalueringsrapporten?

Page help er slået fra.

Klik én gang på ?’et.

Hvorfor mangler der farver i resultaterne af evalueringen, når jeg printer min rapport ud?

Inden du printer skal  du  sætte flueben i ”Udskriv baggrunden (farver & baggrundsbilleder)” til.

Her ses Firefox:

Link til andre browser:

https://rewordify.com/BackgroundColors.htm


1435551 / i40