EDDI er blevet opdateret

08.09.2017 | Tina Andreasen Bjerrum

EDDI er opdateret (til version 1.40.3), hvilket betyder følgende forbedringer:

  • Ved import af prøver til en studieordning er det muligt at tilføje flere prøver ad gangen.

    • Der kan nu laves flere søgninger og vælges flere prøver, før importen udføres.

  • Ved oprettelse af nyt kursusudbud sættes oplysning om ”sted” pr default til ”Aarhus” (oplysning om ”sted” er samtidig blevet obligatorisk for at kunne gemme et nyt udbud).
  • Tekst-redigeringsfeltet er forbedret for Diploma Supplement (og for ”forudsætninger” på valgmuligheder).
  • EDDI-konsistenstjek undersøger om uddannelseselementer, der indgår i publiceret diagram, er fjernet fra systemstudieordningen.
  • Fra studiediagrammer linkes der fra elementet ”tilvalg” til bachelor.au.dk/tilvalg (gælder ved (gen)publiceringer).

Herudover er følgende fejl rettet:

  • Timeout-fejl ved hentning af ordning fra STADS til EDDI
  • Fremtidig publicering af kurser fungerer
EDDI

1435479 / i40