STADS servicevindue onsdag den 12. september kl.16-23

10.09.2018 | Tina Andreasen Bjerrum

Onsdag den 12. september 2018 er der planlagt servicevindue på STADS, kl.16-23.

Under servicevinduet idriftsættes rettelser til STADS version 15.4.5.

Under servicevinduet vil flg. systemer være utilgængelige eller påvirkede:

 • eSTADS - utilgængelig
 • STADS+ - utilgængelig
 • STADS-VIP - utilgængelig
 • Studieselvbetjeningen (SB) - utilgængelig
 • SB-support adgang - utilgængelig
 • AU Bevis - utilgængelig
 • EDDI - utilgængelig
 • Kursuskataloget - er ikke påvirket.
 • STADS-DANS - ansøgere kan ikke hente bilag fra AU, og administrative medarbejdere kan ikke foretage dataudveksling, foretage indskrivning og hente uddannelsesstrukturer.
 • Digital Eksamen systemet - indtastede resultater vil først bliver overført til STADS, og dermed være synlige i Studieselvbetjeningen (STADS), når servicevinduet er overstået.
 • WISEflow - man kan ikke opdatere studerende eller oprette flows.
 • AU Blackboard - er ikke påvirket.

Oversigt over samtlige STADS servicevinduer i 2018.

STADS

1435482 / i40