You are here: AU  Staff  Faculties Arts Currently Events Past events

Past events

Fri 24 Feb
09:00-16:00 | CUDiM, Building 5620, Paludan-Müllers Vej 48, 8200 Aarhus N
Course: Doctoral supervision for doctoral supervisors (day 1 out of 4)
The obligatory course runs over four full workshop days with approximately four weeks between each of the first three days. The fourth workshop day takes place one year after the third workshop day. The course is structured around presentations and workshops including exercises and the use of cases and video clips. It includes practical tools and exercises on the workshop days.
Fri 03 Feb
13:00-16:00 | Aarhus University, Building 4206,The Lecture Hall, Room 139, Moesgaard
PhD Defence: Kasper Jelsbech Knudsen
Comparative Christians - Faith, Belonging & Extimacy in Southern Ghana
Fri 03 Feb
13:00-15:00 | 1482-105 (Nobelauditoriet), Jens Chr. Skous Vej 4, 8000 Aarhus C
PhD Defence Jens Sand Østergaard
Retelling strange stories: An examination of language and socio-cognition for children with autism spectrum disorders
Fri 03 Feb
10:00-11:30 | Building 5620, Room 139, Paludan-Müllers Vej 48, 8200 Aarhus N
Thematic course: Peer feedback
You will be inspired to organize activities, where students can receive feedback from peers. These activities may involve the use of tools in Blackboard and/or digital services on the internet. Registration Deadline: 1/2-17
Wed 01 Feb
16:00-15:00 | Afholdes på Sandbjerg Gods, Sandbjergvej 102, 6400 Sønderborg
Efteruddannelse i entreprenørskab - E3U (seminardøgn 1 ud af 4)
Alle, der brænder for at undervise med entreprenørskab i grundskolen, på de gymnasiale ungdomsuddannelser og på de videregående uddannelser. Det vigtigt, at der deltager mindst to fra samme institution, så man i fællesskab kan arbejde med de fire entreprenørielle dimensioner i sin egen praksis. Tilmeldingsfrist: 3/1-2017
Wed 01 Feb
14:00-16:00 | Aarhus University, Moesgaard Museum, 4240-301 Moesgaard Conference room
Invitation to the first meeting of The Center for Health, Culture and Society (working title)
The Center for Health, Culture and Society (working title) invites all interested to its first meeting on 1 February 2017 at 14.00
Mon 30 Jan
10:00-16:00 | CUDiM, Bygning 5620, lokale 136, Paludan Müllers Vej 48, 8200 Aarhus N
Kursus: Introduktion til universitetsundervisning (DVIP)
Kurset er praksisrettet og sigter mod at ruste deltagerne til helt grundlæggende undervisningsrelaterede opgaver med særlig fokus på variation af undervisningen og eksamination. Endvidere introduceres til AU´s Learning Management System. Tilmeldingsfrist: 24/1-2017.
Fri 27 Jan
10:00-11:30 | CUDiM, Building 5620
Thematic Course: Feedback
You will be inspired to organize activities, where students can receive feedback from you or automatically. These activities may involve the use of tools in Blackboard and/or digital services on the internet. Examples from teaching at Arts are included. Registration Deadline: 25/1-17
Wed 18 Jan
14:00-15:30 | OBS NYT STED: CUDiM, bygning 5620
Temakursus: Interaktion og samarbejde
Kursets tema er relevant hvis man, som underviser, vil inspireres til at tilrettelægge flere studenteraktiverende og varierede aktiviteter i og mellem undervisningsgangene på Campus.
Wed 18 Jan
10:00-11:30 | OBS NYT STED: CUDiM, bygning 5620
Temakursus: Portfolio - metode og eksamensform
Kursets er relevant hvis man, som underviser, vil inspireres til at anvende e-portfolio i sin undervisning.

Showing results 71 to 80 of 446

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

319443 / i40