Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Administrationscenter Arts For ACA-medarbejdere

For ACA-medarbejdere

Nyheder

Teknisk Chef Lars Mitens fortæller om bygningsservice på Arts

13.02.2018 |

Introdag for nye medarbejdere i ACA

Hvordan ser Det Kgl. Bibliotek i Nobelparken ud? Hvilke opgaver løser kommunikationsafdelingen på Arts? Og hvem er chef i HR? Det, og meget andet, blev nye medarbejdere i ACA meget klogere på, da de var til introdag i Aarhus.

09.02.2018 |

Medarbejdermøde i ACA den 8. marts 2018 med besøg af Rektor- lokale ændret til A214 i Emdrup

Mødet foregår kl. 10:30-12:00 i bygning 1441-112 i Aarhus med videolink til lokale A214 i Emdrup

MUS

MUS-temaer 2016

På LSU-møde den 11. marts 2016 var der enighed om, at der som eventuelt supplement til de spørgsmål, der i forvejen drøftes i den årlige MUS, for alle medarbejdere i ACA sættes fokus på følgende temaer:

 • Kompetenceudvikling, herunder pejlemærker for en 4-årig periode frem i tiden
 • Samarbejde og videndeling i ACA’s funktionsområder og på tværs i organisationen
 • Generel trivsel og psykiske arbejdsmiljø. 


Se evt. selve notater om MUS-temaer i ACA (pdf)

AU HRs information om MUS

Outlook mailinglister

 

ListeRedaktør
Hele ACA 
(excl. AUL Arts)       
  #Arts ACA Alle              

Eva Husted       

Aarhus

Redaktør

Emdrup

Redaktør

It

#Arts IT Aarhus

Michael Møltorp

#Arts IT Emdrup

Erik Hein Møller

Kommunikation

#AU KOM AR Aarhus

Eva Husted

#AU KOM AR Emdrup

Carsten Henriksen

Bygning (Rengøring)

#AR Byg 1 Rengøring

Anne Risager

#AR Byg 2 Rengøring

Anne Risager

Bygning (Drift)

#AR Byg 1 Drift

Anne Risager

#AR Byg 2 Drift

Anne Risager

Bygning (Stab)

#AR Byg Stab

Anne Risager

Økonomi

#Arts og BSS ØKO alle 

Martha Berdiin

HR

#Arts HR

Helle Sindal

Ph.d. og Int.

#Arts Ph.d. og
Internationalisering

Steen Weisner

Uddannelse

#Arts Uddannelse Aarhus

Eva Marie
Rasmussen

#Arts Uddannelser
Arts Emdrup

Eva Marie
Rasmussen

Adm. Center (Stab) #ACA Stab Eva Husted

Evakuering

Huskeliste

 1. ALLE skal tage et ansvar og hjælpe til med at ALLE i HELE bygningen bliver alarmeret.

 2. Der er ikke centrale varslingsanlæg i alle områder i AU, så det er vigtigt, at man også husker at alarmere etagerne over, under og ved siden af.

 3. Der er ingen navngivne personer med særlige opgaver, da huset er så dynamisk. Derfor skal alle tage initiativ og hjælpe til med evakuering.

 4. Bygningen er inddelt i evakueringsområder, - ofte en etage/gang eller lignende logiske inddeling.

 5. Der er én evakueringsboks pr. område med to veste med tilhørende kort, der fortæller, hvad man skal gøre, så alle der kan læse dansk eller engelsk kan påtage sig rollerne. 

 6. Første person ifører sig den GULE vest og sørger for, at hele det tilhørende område bliver evakueret. Vedkommende bør uddelegere opgaver så alle hjælper til.

 7. Næste person ifører sig den ORANGE vest og går til samlepladsen som er vist på bagsiden af kortet. Her holder man styr på, om der mangler nogen fra ens område.

 8. Det er vigtigt, at ALLE mødes på samlepladsen, så man kan få overblik over evt. savnede personer.

 9. Det allervigtigste er, at man stikker en finger i jorden, holder hovedet koldt og bruger sin sinde fornuft!

 10. Er du i tvivl, kan du altid ringe 1-1-2. Ved mindre tvivl kan 1-1-4 eller AUs vagtnr. 87 15 16 17 benyttes.
1412618 / i40