Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Aktuelt single nyhed

Arts’ økonomiplan godkendt

Aarhus Universitets bestyrelse har den 14. juni 2016 godkendt fakultetets økonomiske langtidsplan for budgetårene 2016-2019.

15.06.2016 | Signe Hvid Maribo

Arts’ plan for at håndtere de faldende uddannelsesindtægter i de kommende budgetår 2016-19 er nu godkendt af Aarhus Universitets bestyrelse. Effektiviseringer på uddannelser og administration kombineret med stram styring i ansættelser skal holde budgettet i balance frem til 2019.

”Vi har holdt fast i den strategi, som vi udviklede i begyndelsen af 2015 med at udfolde en langsigtet, systematisk tilpasning til de nye økonomiske rammevilkår. Planen er blevet til på baggrund af et grundigt og konstruktivt forarbejde på institutterne og i uddannelsesorganisationen,” siger dekan Johnny Laursen.

8 % fald i indtægter frem imod 2019

I budget 2019 estimerer fakultetet en nedgang i indtægter på 86 mio. kr. i forhold til regnskab 2015. Det sker som følge af dimensionering, omprioriteringsbidrag og fremdriftsreform – og svarer til et fald på 8 % i fakultetets samlede indtægter.

På trods af de faldende indtægter har fakultetet budgetteret med et driftsresultat i balance i alle budgetår 2016-19 som følge af planlagte besparelser på institutter samt administrative besparelser og uddannelseseffektiviseringer.

Fakultetets tilpasning kan i grove træk gengives i fire kategorier:

  • 21 mio. kr. findes via besparelser i administrationscenteret samt i bidrag til fællesområdet og bygninger. Læs mere om økonomiplan for Enhedsadministrationen
  • 43 mio. kr. findes via besparelser på institutter og øvrige fakultetsenheder*
  • 13 mio. kr. hentes gennem indtægtsforøgelser (bl.a. som følge af hurtigere gennemførelse)
  • 9 mio. kr. hentes gennem et tilskud fra Universitetsledelsen (USM) til en profiludvikling på Arts

* Bemærk at fakultetet i 2015 havde et overskud på 14 mio., som ikke er indregnet i ovenstående.

Igangsatte initiativer

For at kunne gennemføre de nødvendige besparelser har fakultetsledelsen blandt andet iværksat følgende tiltag, som opfølgning på uddannelseseftersyn

  1. Reduktion af kursusudbud, herunder øget samarbejde mellem beslægtede fagligheder, sammenlægninger og lukning af uddannelser (Italiensk)
  2. Ressourceeffektivisering af kursusudbud og tilpasning af studiestruktur og -administration
  3. Løbende reduktion i antallet af stillinger
  4. Øget finansiering af stillinger via eksterne midler

Fortsat rekruttering af videnskabelige medarbejdere

Sammenholdes den krævede reduktion i antal stillinger med forventet naturlig afgang svarer det til, at fakultetet vil have mulighed for en strategisk rekruttering på over 80 % af sine fratrædelser.

”Med forbehold for usikkerheder i de eksterne vilkår, og under forudsætning af lige så gode resultater som hidtil, er det indtil videre fakultetets ambition at kunne ramme den nødvendige undervisnings- og forskningskapacitet i takt med den forventede naturlige omsætning i videnskabelige stillinger," siger Johnny Laursen og fortsætter:

"Det er vores faste beslutning at vi vil have en økonomisk kapacitet til at fortsætte en vis rekruttering af videnskabelige medarbejdere i tilpasningsperioden, så de strategiske udviklingsmuligheder indenfor forskning og uddannelse ikke forspildes.” 

Dynamisk langtidsplan

Med en varslet taxameterreform, der ikke er indeholdt i finansloven for 2016 - og derfor heller ikke er medtaget i fakultetets handleplan - og en generel usikkerhed omkring de studerendes adfærd i forhold til fremdriftsreformen vil fakultetets handleplan løbende blive tilpasset til ændrede forudsætninger. Den skal derfor betragtes som dynamisk.


 

 

Arts
312009 / i40