Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Aktuelt single nyhed

Anne Marie Pahuus fortsætter som prodekan for forskning

Dekan Johnny Laursen følger anbefalingen fra et enigt indstillingsudvalg og genansætter Anne Marie Pahuus som prodekan for forskning på Arts for en ny 5-årig periode.

29.05.2017 | Signe Hvid Maribo

Anne Marie Pahuus har været prodekan for forskning på Arts siden 2011 og er med den nye aftale ansat frem til 2022.

”Det er glædeligt, at vi kan forny Anne Marie Pahuus’ ansættelse som prodekan for forskning. Anne Marie Pahuus nyder stor tillid blandt vore forskere, og har ikke alene et nært kendskab til vore forskningsmiljøer, men også til fonde og andre samarbejdspartnere. Hun har med sikker hånd ledet fakultetets Ph.d.-uddannelse og er en ildsjæl for samarbejdet på tværs af fakulteterne. Derfor glæder det mig meget, at vi kan fortsætte det gode samarbejde med Anne Marie i årene fremover," siger dekan Johnny Laursen.

Anne Marie Pahuus kom til Faculty of Arts fra en stilling på Københavns Universitet. Hun var derefter lektor i filosofi og institutleder på Institut for Filosofi og Idéhistorie på det tidligere humanistiske fakultet på Aarhus Universitet. Hun indtrådte i ledelsen af det nyetablerede fakultet som prodekan for forskning og talentudvikling – og fra 2014 tillige som Ph.d.-skoleleder på Graduate School, Arts.

Kærlighed og nye teser

I løbet af sin forskerkarriere har Anne Marie Pahuus prioriteret undervisning og formidling af filosofien højt. Man møder hende derfor ofte som foredragsholder på Folkeuniversitetet eller i interviews i dagspressen, og hendes bidrag til bogserien Tænkepauser (Kærlighed) har solgt i seriens største oplag.

I anledning af Reformationsjubilæet i år har Aarhus Universitetsforlag netop udgivet bogen 95 nye teser, hvor Anne Marie Pahuus er medredaktør og forfatter i samarbejde med sognepræst i Aarhus Domkirke Henrik Grøndal Lund, og hvor i alt 30 forskere og politikere præsenterer teser til fremtiden om alt fra Europa og klima til kunst og Gud.

En frugtbar kobling

Som leder trækker Anne Marie Pahuus på sin store kærlighed til forskning og på sin erfaring fra samarbejde med erhvervsvirksomheder og erhvervsledere og private fonde. Hun har desuden modtaget flere forskningsbevillinger, sidder i forskningsråd i udlandet og har bestyrelseserfaring fra bl.a. Grønlands Universitet og Klitgården.

I den kommende periode vil særligt den frugtbare kobling mellem uddannelse, forskeruddannelse og forskning have hendes særlige bevågenhed som et adelsmærke for fakultetet.

Arts
312009 / i40