Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Aktuelt single nyhed

Arts genansætter leder af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Arne Kjær fortsætter som leder af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM) på Arts.

18.08.2017 | Arts kommunikation

Stillingen som leder af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM) frem til 2020 har været slået op, og det er nu besluttet, at Arne Kjær fortsat skal stå i spidsen for centeret, der har 30 ansatte.

Arne Kjær har været leder af CUDiM, siden det blev etableret i 2011 i forbindelse med omstruktureringer på Aarhus Universitet. Han har i de seneste seks år været med til at opbygge centeret, der bedriver forskning i de videregående uddannelsers pædagogik og didaktik, herunder hvordan digitale medier kan anvendes i undervisningen.

”Jeg ser meget frem til at fortsætte det gode samarbejde med Arne Kjær. CUDiM vil i den kommende tid få stadig vigtigere opgaver med at understøtte fagmiljøernes kvalitets- og udviklingsarbejde i de enkelte uddannelser, ligesom arbejdet med digitalt understøttede undervisningsformer er en vigtig del af universitetets store digitaliseringssatsning,” siger dekan på Arts, Johnny Laursen.

Omverdenens krav fordrer nytænkning af undervisningen

Ifølge prodekan for uddannelse på Arts, Niels Lehmann, skal CUDiM hjælpe med at løse nogle af de udfordringer, fakultetet står over for på uddannelsesområdet:

”Vi skal i dag have de studerende til at gennemføre deres studier på kortere tid, og der er også et øget krav om, at Arts´ uddannelser skal give kandidaterne de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. Samtidig skal vi sikre, at uddannelserne fortsat er forskningsbaserede. Vi er derfor nødt til at se på undervisningen med et nyt sæt didaktiske briller – vi skal tænke smartere, så at sige, og her har CUDiM en vigtig rolle at spille,” siger Niels Lehmann.

Han ser det som en styrke, at Arts har et læringscenter, der er forskningsbaseret.

”Når vi tilbyder de videnskabeligt ansatte pædagogisk-didaktisk bistand til at redesigne deres kurser, er der en tryghed i at vide, at nogen har undersøgt, om ændringerne virker i forhold til at skabe mere læring,” siger han.

Fokus på kvalitet og teknologi i uddannelserne

Arne Kjær ser frem til fortsat at understøtte fagenes arbejde med at udvikle undervisningen:

”Jeg er glad for at kunne fortsætte arbejdet med kvalitetsudvikling af uddannelserne. Fakultetet og fagene har en stor opgave foran sig i forhold til at gennemføre og følge op på de 5-årige uddannelsesevalueringer - og jeg ser spændende udfordringer i at få skabt synergi mellem de faglige miljøer og centrets pædagogisk-didaktiske kompetencer,” siger han og fortsætter:

”Arts står også over for store muligheder i forhold til i højere grad at bruge teknologien til at booste de studerendes læring. Også her står centret klar til at understøtte fagmiljøerne, så teknologien fremmer og ikke hæmmer den faglige læring.”


Fakta

Før ansættelsen som leder af CUDiM i 2011 var Arne Kjær i 2004-2011 prodekan på det daværende Humanistisk Fakultet på Aarhus Universitet. Han har været ansat på Informationsvidenskab i en længere årrække, hvor han også har været studieleder og formand for studienævnet.

I perioden 2007–2015 var han dansk Bologna-ekspert, udpeget af ministeriet efter indstilling fra det daværende Rektorkollegiet som en af to repræsentanter fra danske universiteter.

Arne Kjær har igennem sin karriere blandt andet forsket i anvendelse af it i undervisning og uddannelse og i design og designprocesser. Han er uddannet cand.scient. i datalogi med bifag i kultursociologi i 1981.

Aktuelt er han medlem af styregruppen vedr. digitaliseringsstrategi på Aarhus Universitet, ligesom han sidder i Supervisory Board i EADTU (European Association of Distance Teaching Universities).

Læs mere om Arne Kjær

Læs mere om Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Navne
312009 / i40