Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Aktuelt single nyhed

Så kom den nationale sprogstrategi

Regeringen har onsdag 29. november 2017 lanceret en ny sprogstrategi, der skal løfte studerende og elevers sprogkundskaber på tværs af hele uddannelsessystemet og imødekomme erhvervslivets efterspørgsel efter medarbejdere, der kan tale flere sprog end engelsk.

29.11.2017 | Arts Kommunikation

Med den ny strategi følger 100 millioner kroner fordelt over fem år fra 2018 til 2022. Strategiens bærende initiativ er oprettelse af et nationalt center for fremmedsprog, der forankres på AU og KU.

Dekan Johnny Laursen glæder sig meget over, at sprogstrategien nu er kommet.

"Det er meget glædeligt, at vi nu har fået den nationale sprogstrategi, som er blevet til efter en tæt dialog mellem ministeriet, universiteterne og andre aktører. Strategien rummer vigtige nye opgaver og muligheder, som vi glæder os til at udfolde sammen med vore samarbejdspartnere," siger han og fortsætter:

"Det er samtidig klart, som det også fremgår af sprogstrategien, at dette er begyndelsen på arbejdet, og at der fremadrettet vil fortsætte en tæt dialog om at styrke sprogkompetencerne og sproguddannelserne i Danmark."

"Vi noterer samtidig, at spørgsmålet om den basale finansiering af sproguddannelserne er henvist til en mere grundig drøftelse, og har naturligvis håb om, at der bliver fundet løsninger, som styrker ressourcegrundlaget for sprogvidenskab og sproguddannelser i Danmark. Men nu glæder vi og først og fremmest til i tæt samarbejde mellem vore sprogvidenskabelige miljøer og med eksterne samarbejdspartnere at tage fat i de opgaver og muligheder, som strategien rummer," siger dekanen.

Læs mere om strategien på ministeriets hjemmeside.

Arts
312009 / i40