Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Aktuelt single nyhed

CUDiM åbner dørene i Nobelparken

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier er flyttet ind i Nobelparken, og det blev fejret med en faglig åbningsreception fredag den 17. november 2017.

28.11.2017 | Signe Bram

CUDiM er flyttet fra Paludan-Müllersvej og ind i Nobelparken - helt præcist på 6. etage i bygning 1483. For at markere flytningen var medarbejdere bredt på fakultetet inviteret til at høre om centrets arbejde. Programmet for CUDiMs faglige reception var sat sammen af en række korte, faglige oplæg præsenteret af centerets medarbejdere.

”Vi er flyttet tættere på fagene, og derfor vil vi gerne benytte lejligheden til at præsentere nogle af de ting, vi arbejder med på centret”, sagde Arne Kjær om åbningsreceptionen med den faglige dagsorden.

De fremmødte blev blandt andet klogere på et af centrets nyeste projekter, Takeaway Teaching, ved adjunkt Hanne Thingholm. Blandt de øvrige oplægsholdere var blandt andet Mette Brinch Thomsen, der fortalte om centrets fokus på gymnasieaktiviteter og deres tilknytnings til Arts, samt lektor Christian Dalsgaard, der fortalte om CUDiMs arbejde med MOOC (Massive Open Online Courses).

Arts i Nobelparken
CUDiMs indflytning i Nobelparken er det sidste led i den flytterokade, der har stået på siden foråret. I takt med at BSS er flyttet ud, er flere afdelinger på Arts flyttet ind i Nobelparken og dermed tættere på hinanden. Den fysiske nærhed til de øvrige afdelinger på fakultetet glæder centerlederen:

”Vi er glade for at være flyttet herop, og jeg forventer, at vi får flere samarbejder, fordi vores placering nu inviterer til det. Jeg forventer også, at dem vi allerede samarbejder med i højere grad kommer forbi, når vi nu bor så centralt ”, sagde Arne Kjær.

Ligesom CUDiM er DPU også flyttet ind i bygning 1483 i Nobelparken. Derudover er Jysk Ordbog flyttet fra 1483 til 1481, og alle IKK’s medarbejdere på sprogfagene er samlet i 1481. 

Læs mere om flytterokaden på Arts.

Medarbejdere, Arts
312009 / i40