Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Aktuelt single nyhed

Dekanens julehilsen

Konsolidering, kvalitet og internationalisering

16.12.2015 | Johnny Laursen

Kære medarbejdere og kære studerende

Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og fremad mod de opgaver, som venter forude i det nye år.

Jeg har netop haft lejlighed til at besøge medarbejderne på institutterne, CUDiM og i administrationen, og jeg var meget glad for at mødes og også her have lejlighed til at se tilbage og ikke mindst frem.

Det mest gennemgående tema var de økonomiske udsigter for de kommende år. De danske universiteter i almindelighed og de humanistiske fakulteter i særdeles­hed står over­for store økonomiske opgaver som følge af dimensionering, fremdrifts­reform og finanslovsbesparelser på uddannelsesområdet.

For både AU og fakultetet gælder det imidlertid, at kombinationen af rettidig omhu og et stort arbejde med at forbedre uddannelses­økonomi og eksterne forskningsindtægter giver et fornuftigt udgangspunkt for Arts for at møde udfordringen med langsigtede, målrettede tiltag.

Fakultetet tog tidligt på året initiativ til en analyse af vore uddannelser, og vi er ved at forberede de nødvendige beslutninger for en styrket uddannelsesøkonomi. Vi ser da også allerede resultatet af de foregående års indsats i form af et rigtig pænt forventet resultat for 2015.

En vigtig del af den udfordring, som de danske universiteter står overfor, er frem­driftsreformen og dens mulige økonomiske konsekvenser. Jeg er sikker på, at medarbejdere og studerende er opmærksomme på vigtigheden af at lykkes med at nedbringe studietiden. Det er nødvendigt for fakultetet at gennemføre tiltag, som desværre ikke kan undgå at indskrænke fleksibiliteten for de studerende. Vi vil naturligvis holde tæt kontakt til jer, der er studerende, om opfølgningen på fremdriftsproblematikken og om at sikre fortsat gode uddannelser og et godt studieliv.

Det vil i 2016 være en prioriteret opgave for fakultetsledelsen og vore samar­bejds­fora at fastlægge rammerne for en økonomisk konsolidering, som langsigtet modvirker de faldende uddannelsesindtægter. Vi vil i 2016 også fortsætte arbejdet med at styrke samarbej­det og den organisatoriske sammenhæng på fakultetet, bl.a. i samarbejdet om administrativ understøttelse og afdelingernes rolle.

Centrale fokuspunkter under besøgsrunden var, ud over konsolidering, kvalitet og internationalisering. Kvali­tetsarbejdet vil i 2016 især fokusere på arbejdet med institutionsakkrediteringen. Det er vigtigt for os at sikre en tæt sammenhæng mellem uddannelser og forskning. Vi fastholder det høje ambitionsniveau om at være ikke alene et nationalt tyngdepunkt for forskning og forskeruddannelse inden for vores område, men også om at kvalitetsarbejdet sætter sit tydelige præg på vore uddannelser og på rekrutteringen af vore studerende.

Konsolidering og kvalitet vil fortsætte med at gå hånd i hånd i 2016, og en vigtig del af den bestræbelse vil være et fastholde den internationale dimension i fakultetets forskning og uddannelser, som er så væsentligt et grundlag for kvalitet.

Ved besøgsrunden blev jeg mødt med spørgsmål til blandt andet fakultets-forskningssatninger, mulige elitetiltag, internationalisering - bl.a. i relation til dimensionering, konkurrencesituationen ift. professionshøjskolerne, kompetenceudvikling, MOOCs og digitalt humaniora. Der er nok at gå i kast med i 2016, og det ser vi frem til at arbejde videre med i fakultetsledelsen.

Når jeg som dekan ser tilbage på året der gik, kan jeg naturligvis ikke lade være med at mindes de mange varme tilkendegivelser ved min tiltrædelsesreception i sommer. De varmer stadig her i det gustne decembervejr. Jeg erindrer især fællestillidsmandens kloge ord om, at ligesom kvaliteten og sødmen i hindbær­snitter kommer fra hindbærrene, så er det medarbejderne der bærer fakultetet. Det mindes jeg løbende om, når jeg mødes med medarbejdere og studerende i Akademisk Råd, FSU og FAMU og med de mange andre, som en dekan møder i det daglige.

Derfor er det også lidt vemodigt, at stort set hele det Akademiske Råd, som har været en støt samarbejdspartner gennem Artsprocessen nu stopper. Jeg er imidlertid sikker på, at det nyvalgte Akademisk Råd vil tage over med samme ånd og energi, og jeg ser meget frem til samarbejdet i det kommende år.

Jeg skylder også Akademisk Råd særlig tak for med konferencen den 14. december om Arts’ identitet og strategi at have igangsat en vigtig diskussion om fakultetets faglige udvikling og fremtidige muligheder. Det var en mandelgave, som rejser en vigtig diskussion, som jeg er sikker på vil optage os i det kommende år. Det er mit håb, at 2016 vil være præget af netop den slags faglige diskussioner om fremtidige udviklingsmuligheder, men også gerne af en velfortjent selvbevidsthed hos medarbejdere og studerende om den faglige kvalitet af fakultetets resultater.

I Times Higher Education’s ranking af humaniora fik Arts for nylig en flot plads som nummer 65 i verden – på en liste, som i øvrigt er domineret af engelsksprogede universiteter. Det er en påmindelse om, at mens vi arbejder os gennem de økonomiske udfordringer, fortsætter fakultetet med at fremvise flotte resultater inden for forskning, undervisning, formidling, forskningsbaseret rådgivning og i høj grad også internationalisering. Det kan vi godt være stolte af.

Med ønske om en god julehøjtid til jer alle

Johnny Laursen

Arts
312009 / i40