Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Aktuelt single nyhed

Dekanens julehilsen 2017

Dekan Johnny Laursen ser tilbage på 2017 og ønsker alle medarbejdere og studerende på Arts en glædelig jul.

18.12.2017 | Johnny Laursen

Illustration: Colourbox.com

Kære medarbejdere - kære studerende

Jeg har netop sammen med fællestillidsrepræsentant Marie Vejrup underskrevet den nye aftale om arbejdstidsnormer - udenfor falder der noget, der godt kunne være sne, og på mail og fodpost kommer der julekort fra hele verden. Det betyder, at tiden er kommet til at skrive dekanens traditionelle julehilsen.

Jeg vil gerne sige alle medarbejdere og studerende tak for indsatsen i 2017. Året begyndte med, at vi havde sat os store mål - ikke mindst med sigte på at ruste os til langsigtet økonomisk bæredygtighed. Jeg er glad for at kunne konstatere, at vi er kommet meget langt med at nå disse mål.

Ved en stor fælles indsats – ikke mindst af de studerende – er det lykkedes os at nå vore mål for fremdrift, således at vi igen slipper for en fremdriftsbøde.

Det er også værd at bemærke, at den støtte fremgang på forskningssiden, bl.a. med pæne projekt­bevillinger er fortsat i 2017. Det betyder, at vi vil gå ud af 2017 med et godt økonomisk resultat, og at vi er kommet langt med hensyn til at ruste os til fremtiden.

Det ville være synd at sige, at verden omkring os har stået stille i 2017. Vi fik en styringsreform med en ny type rammekontrakter. Sidst på året kom den nye finansieringsreform for uddannelse og i hælene på den fulgte den nationale sprogstrategi. Selv om det er for tidligt at have stærke meninger om konsekvenserne af alt dette, tror vi på, at vi også under disse nye vilkår vil kunne fastholde vores langtidsmål.

Sprogstrategien rummer en del spændende perspektiver, og vil utvivlsomt sætte sit præg på fakultetets – og især IKKs og IKS’ – arbejde i 2018. Det gælder også arbejdet med småfagsordningen, som indgår i sprogstrategien. Det ligger i forlængelse af, at vi nu i et år har haft kolleger fra de merkantile sprogfag, som har deltaget i udviklingen af vore sproguddannelser.

På den faglige front er der meget at glædes over. Der er talrige flotte forsknings­bidrag. På min reol står bl.a. et af de store værker om reformationen, som har udgjort et af vore forsknings- og formidlingsmæssige højdepunkter i 2017. Det gælder også samarbejdet med europæisk kulturhoved­stad Aarhus.

Vores ph.d.-uddannelse nyder – under Anne Maries kyndige ledelse og med stærke forskningsmiljøer som grundlag – respekt overalt. DPU markerer sig stærkt i den offentlige debat. Senest i forbindelse med PIRLS læseundersøgelse og lige før den ICCS-undersøgelsen, der viste, at danske elever er verdensmestre, når det gælder elevernes viden om demokrati og medborgerskab. På uddannelsesområdet er der lagt mange gode kræfter i akkrediteringsarbejdet. Selv om AU sammen med KU har en betinget akkreditering, har vi allerede stille og roligt indført det kvalitetssystem, som vi har indmeldt. Det er sket med samarbejdsvilje og professionalisme, som har vakt megen respekt.

Vi har fejret teologis og idéhistories runde fødselsdage, og endelig tror jeg, at vi nu har fundet den rigtige form til vore sommerfester. Jeg glæder mig i hvert fald til igen at få lov til at skænke fadøl og danskvand til sommerfesten i 2018.

På samarbejdssiden har jeg været meget glad for forhandlingerne med tillidsrepræ­sentanterne om den reviderede arbejdstidsaftale. Der har været en fælles bestræbelse på at finde løsninger under vore stramme vilkår. Det gælder også samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget, hvor der altid er en god og åbenhjertig dialog.

En af de ting, som vi i 2018 vil arbejde videre med på arbejdsmiljøområdet er den gode tone og den gode samarbejdsklima, som rektor har bedt ledelsesgruppen om at italesætte. Jeg har også været glad for drøftelserne i Akademisk Råd, som bl.a. har været meget aktiv med indspil i debatten om fælles AU-normer for videnskabelige ansættelser, og som med sit saglige, konstruktive indspil har ydet et væsentligt bidrag til at initiativet tegner til at finde en form, som vil være forenelig med Arts’ fagligheder.

A propos samarbejde har det været en glæde at følge den gode stemning og samarbejdsånd, som indflytningerne og rokaderne i Nobelparken er gennemført i.

Det er mit håb, at I alle vil gå 2018 i møde med stor fortrøstning. Det er der grund til. Fakultetet har fortsat sin flotte faglige fremgangslinje fra de tidligere år, og meget tyder på, at vores ambitiøse konsolideringsplan ser ud til at lykkedes.

Tak for det, og glædelig jul.

Johnny Laursen
Dekan
Arts, Aarhus Universitet

 

                     

Medarbejdere
312009 / i40