Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Aktuelt single nyhed

Fokus på Arts´rolle - nu og i fremtiden

Akademisk Råd har taget initiativ til to arrangementer, der skal debattere Arts-faglighedernes betydning og potentiale. Vi har spurgt Akademisk Råds formand Merete Wiberg, hvorfor det er vigtigt, at Akademisk Råd igangsætter og faciliterer sådanne debatter.

08.03.2017 | Anja Kjærgaard

Akademisk Råd på Arts inviterer til to arrangementer, der skal debattere Arts-faglighedernes betydning og potentiale – nu og i fremtiden. Kan du fortælle lidt mere om indholdet i de arrangementer og målgruppen for de enkelte arrangementer?

-Det første arrangement d.23.maj er rettet mod medarbejdere og studerende på Arts og er tænkt som forberedelse til det mere udadrettede arrangement d.14.december 2017. Det gennemgående tema, som også fremgår af titlen, er at Arts-fagligheder er væsentlige medspillere i, hvordan vi vil skabe og gentænke fremtiden.  Programmet indeholder oplæg om, hvordan Arts-fagligheder spiller en betydningsfuld rolle i samfundet. Vi har inviteret David Budtz, som er forskningsleder på et stort Veluxprojekt om humanioras effekt og værdi i samfundet. Derudover vil Mette Steenberg, som har en ph.d. i litteratur, fortælle om litterær healing og projektet’Tid til læsning’, der implementerer og undersøger effekten af læsegrupper for psykisk sårbare borgere. Lektor Rikke Toft Nørgaard og lektor Søren Smedegaard Bengtsen stiller skarpt på  ’Academic Citizenship’ i et Arts perspektiv. Fordringen for det akademiske medborgerskab er at bidrage til nye og divergente forståelses- og værensformer i samfundet. Endelig vil idehistoriker Dorthe Jørgensen tematisere ’Det gode Liv’ i et Arts perspektiv.  Indimellem disse oplæg vil der blive lagt op til diskussioner blandt deltagerne med henblik på indspil til det næste seminar.

Hvorfor er det vigtigt, at Akademisk Råd igangsætter sådanne indholdsdiskussioner?

-Akademisk Råd Arts rådgiver omkring alle akademiske spørgsmål på Arts. Derfor er det vigtigt, at vi af og til stopper op og sammen med vores kolleger ser bredt og fremadrettet på det akademiske indhold, som jo er hele kernen i Arts. Da Akademisk Råd er et politisk organ er det vigtigt, at vi medvirker til at politikere og meningsdannere vedholdende er opmærksomme på Arts faglighedernes værdifulde rolle i samfundet.

Diskussionen kunne også bare foregå på fagniveau, men I lægger med det her initiativ op til indholdsdiskussioner på tværs af institutter og centre – hvorfor det?

-Vi er af den opfattelse, at de forskellige fagligheder på Arts kan have stor gavn af hinanden. Desuden er vi jo samlet i det samme fakultet og har en fælles interesse i at styrke dette såvel indadtil som udadtil.

Initiativet til seminaret kommer fra Akademisk Råd. Hvad håber du som formand udbyttet af seminaret bliver?

-Jeg håber, at vi vil få indholdsrige samtaler og diskussioner, som jf. titlen kan bidrage til, at medarbejdere på Arts får sat fokus på Arts betydningsfulde rolle nu og i fremtiden.


Tilmelding og program

Future // Arts hedder det første arrangement. Det henvender sig til alle VIP’er, TAP’er og studerende på Arts.

Det første arrangement finder sted 23. maj 2017 kl. 12.30-16 - med mulighed for at tale videre kl. 16-18
Richard Mortensenstuen
bygning 1422
Fredrik Nielsens Vej 4
8000 Aarhus C 

Læs udførligt Program for dagen og tilmeld dig til arrangementet FUTURE//ARTS 


Fakta om Akademisk Råd

Akademisk Råd skal sikre medbestemmelse og medinddragelse vedrørende akademiske forhold i bred forstand, herunder bl.a. hovedområdets interne fordeling af bevillinger og forhold vedrørende forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling. Herudover er rådet med til at sammensætte de udvalg, der skal vurdere ansøgere til videnskabelige stillinger og tildele ph.d.- og doktorgraden. Akademisk Råd kan desuden udtale sig til rektor.

Læs mere om sammensætningen af Akademisk Råd og hold dig orienteret om deres arbejde

Medarbejdere
312009 / i40