Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Aktuelt single nyhed

Sommerhilsen fra Johnny Laursen

Dekanen ønsker studerende og medarbejdere en god sommer.

28.06.2017 | Johnny Laursen

Kære alle

Det vil vist være en tilsnigelse at sige, at sommeren er over os. Men udenfor mit vindue mod Ringgaden båtter og støjer det fra studenterkørsel fra glade unge med huer i alskens farver, så det er alligevel svært at befri sig fra den glade forventningsfuldhed, som vi forbinder med sommeraf­slutningen og sommerferiens komme. Det betyder også, at det er tid til en sommerhilsen fra dekanen.

I de tidligere år har vi talt meget om de store projekter og processer, og jeg tror at mange som jeg havde en forventning – eller måske nærmere en forhåbning – om at fakultetet gik et mindre begivenhedsrigt år i møde, hvor der måske endda blev plads til lidt rutine. Jeg håber det er tilfældet for nogle af jer.

Her på gangen taler vi om, hvad i al verden der blev af året der gik. Det er sikkert sådan, at selv om vi har været tilbageholdende med store nye initiativer, så har arbejdet med at gennemføre de planlagte ting krævet meget arbejde og fokus. Sådan er det utvivlsomt også på institutterne, på CUDiM og i administrationen.

En af de helt store opgaver har været at opbygge et uddannelseskvalitetssystem til brug for vores ansøgning om institutionsakkredittering. En stor tak til alle, der har bidraget til det store arbejde. Det gælder også alle, der har slidt og slæbt for at møde vores mål for fremdriftsreformen – medarbejdere og studerende.

Vi har i år besluttet, at AU Library skal indgå i det nye Kongelige Bibliotek. Undervejs fik fakultetsledelsen rådgivning fra et ad hoc udvalg, og for at understøtte samarbejdet med det nye store bibliotekhar vi nu besluttet at nedsætte et fast fakultetsbiblioteksudvalg.

Vi har afsluttet en justering af afdelingsledernes rolle, og har nu samme afdelingsfunktion på alle tre institutter. Vi tror på, at det skaber større klarhed og enkelhed på institutter og afdelinger, ligesom vi får en stadig bedre forståelse af de enkelte afdelingers situation. Vi har derfor i marts haft et bredt ledelsesseminar med bl.a. afdelingslederne for at styrke den interne kommunikation og gensidige forståelse. Det vil vi fortsætte med.

Fremgangslinjen fortsætter inden for fakultetets forskning, som igen i år har nået resultater, som også bliver bemærket uden for fakultetets mure. Forskerne fortsætter med at publicere vægtige forsknings- og formidlingsbidrag, og det går stadig støt fremad med de eksterne forsk­ningsbe­villinger. Det gælder ikke kun vore fastansatte forskere, men også vore mange dygtige ph.d.-studerende og postdocs.

Året har indtil nu også været præget af betydelige formidlingsindsatser. Den store reformationskonference er overalt blevet mødt af anerkendelse. Det samme gælder samarbejdet med Aarhus Kulturhovedstad og vore forskeres bidrag på Folkemødet. Hertil kommer de mange foredrag, Tænkepauser og senest serien Pædagogisk rækkevidde fra Det Nationale Center for Skoleforskning.

Fakultetets økonomi har i det store og hele har udviklet sig som forventet. Der er stadig betydelige opgaver foran os, men hvis det kan lykkes at fastholde præstationen fra hidtil, så er der lys forude. Vi fastholder indtil videre de kendte, stramme stillingsplaner. Men hvis bevillingsreformen falder ud, som det hidtil har tegnet sig, så vil i det mindste én – stor – usikkerhedsfaktor være ændret til mere langsigtet stabilitet.

Vi følger naturligvis også nøje både fremdrift og færdiggørelse m.v. Men også her forventer vi en afklaring i løbet af efteråret 2017, hvorefter vi med større sikkerhed kan se fremad. Det ligger dog allerede nu fast, at Arts stadig har for få professorer, og at det ønsker vi at rette op på.

Hvad kan vi forvente os af resten af året?

Først og fremmest kan man forvente sig at holde sommerferie i fred og ro.

Jeg vil opfordre til, at vi efter sommerferien tager fat på at tale om, hvordan fakultetet kan bidrage til den store digitaliserings­satsning, som bestyrelsen og universitetsledelsen har besluttet her før sommerferien.

Den vil bl.a. rumme en fremtidig satsning på digitalt understøttet undervisning og en udbredelse af digitale kompetencer. Dem som har fulgt bestyrelsesformand Connie Hedegaards og rektors seneste udmeldinger vil vide, at der er en klar erkendelse af, at Arts har vigtige bidrag til det digitale felt.

Det gælder også deres stærke betoning af, at samfundsvidenskab og humaniora samt teologien har en vigtig mission i forhold til at udvikle et styrket forskningsbaseret vidensgrundlag for at forstå de store samfundsomvæltninger, som præger både de internationale forhold, de europæiske samfunds indre sammenhængskraft og konsekvenserne af de store teknologiske nybrud, som sker i disse år. Det er senest understreget i rektors sommer-videohilsen. Det kommer vi til at tale mere om, i tiden der kommer.

Jeg er desuden ikke i tvivl om, at de store forventninger til samfundsvidenskabernes og humanioras bidrag til et robust vidensbaseret samfund, som kommer til udtryk hos bestyrelsesfor­mand og rektor – for ikke at tale om ministerens ønske om en styrket dannelsesindsats – er begyndelsen til en større anerkendelse af vores videnskabers betydning for det danske samfunds fremtidige udvikling.

Jeg har på Akademisk Råds nylige debatmøde givet udtryk for, at jeg er uenig i, at humaniora og Arts’ øvrige videnskaber er i krise. Vi er ganske vist ramt at en betydelig indtægtsnedgang, som håndteres ansvarligt og langsigtet, men intet tyder på, at vore fagligheder, vor forskning, vore uddannelser eller i det hele taget vidensdeling er i krise. Tværtimod.

Nu råber de glade studenter igen derude. Rigtig god sommerferie.

Johnny Laursen

 

 

Arts
312009 / i40