Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Aktuelt single nyhed

Uddannelsesdag på Arts 2017

Mere end 90 ansatte og studerende fra hele fakultetet var samlet på Godsbanen den 28. februar for at samle op på de gode erfaringer fra dette års kvalitetsarbejde. Se stemningsbillederne fra dagen.

01.03.2017 | Ulrik Albert Vosgerau

Arts Uddannelsesdag havde i går fokus på, hvordan man bedst muligt tilrettelægger uddannelser og undervisning. Vigtige sigtepunkter for diskussionerne var også temaet for arbejdet med uddannelseskvalitet i 2016 ”Fremdrift” og AU’s fokus for 2017 ”Karriereklar.” 

”Arts Uddannelsesdag blev en dag med mange gode input, som satte gang i diskussionerne.Det blev igen tydeligt, at der arbejdes rigtig meget med udvikling af kvaliteten af vores uddannelser. Der leveres mange gode undervisningsforløb, som fagmiljøerne på tværs af fakultetet kan lade sig inspirere af, både med hensyn til at skabe sammenhæng i studieordningerne og at udvikle undervisningsformerne. Målet er ikke at ensrette vores tilgang til undervisning. Der skal være plads til en didaktisk mangfoldighed, hvor de enkelte uddannelser kan udvikle tiltag, der kan fungere i deres kontekst. Det afgørende er blot, at vi lægger vægt på didaktisk tænkning,” lød det fra Niels Lehmann, der er prodekan for uddannelse på Arts.

På dagen deltog studienævnsmedlemmer, studieledere, afdelingsledere, undervisere og studerende for sammen at høre og diskutere inspirationsoplæg fra studerende, kolleger og eksterne oplægsholdere. 

Se stemningsbilleder fra dagen:


Fakta
Uddannelsesdagen på Arts er et led i Arts’ kvalitetssikringssystem. Det er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor medarbejdere og studerende kan dele gode ideer på uddannelsesområdet på tværs af hele fakultetet.

 

 

Uddannelse
312009 / i40