Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Aktuelt Uddannelseseftersyn, Arts 2015

Uddannelseseftersyn, Arts

Om eftersynet

NB: Eftersynet er afsluttet i maj 2016.

Læs notat med beslutninger (prodekan Niels Lehmann, 7. juni 2016)

Arts vil bruge forårssemestret 2015 på at gennemgå alle uddannelser for at ruste fakultetet til de økonomiske og uddannelsesfaglige udfordringer, som følger med regeringens dimensioneringsindgreb. Eftersynet skal sikre den bedst mulige sammenhæng i fakultetets uddannelser under de nye betingelser.

Tidsplan for processen

 • Primo januar: Igangsættelse af decentrale drøftelser af enhedernes uddannelser (Institutfora, Studienævn, LSU)
 • 13. januar: Drøftelse af processen (Akademisk Råd, FSU)
 • 20. januar: Status og drøftelse af tværgående tiltag (Fakultetsledelsen)
 • 3.-4. marts: Drøftelser med henblik på at nå frem til et beslutningsoplæg vedr. fakultets fremadrettede uddannelsesprofil (Fakultetsledelsen og gæster)
 • Marts-april: Fortsatte drøftelser på institutterne initieret af institutledere og afledt af beslutninger fra 3.-4. marts (Institutfora, Studienævn, LSU)
 • 8. april: Akademisk Råd orienteres om status
 • 18.-19. maj: Drøftelser med henblik på justeringer af beslutninger fra marts efter input fra institutterne (Fakultetsledelsen og gæster)
 • 29. maj: Beslutning om indstilling til AR og FSU om eventuelle ændringer af uddannelsesudbuddet (Fakultetsledelsen)
 • 15. juni: Indstilling til Akademisk Råd om eventuelle ændringer af uddannelsesudbuddet
 • 17. juni: Orientering af FSU om indstilling til Akademisk Råd om eventuelle ændringer af uddannelsesudbuddet
 • 25.juni: Beslutning i fakultetsledelsen

Baggrundsmateriale

 • Fra ministeriet: Fordeling af dimensionering 2016-2020 på uddannelsesniveau (24.02.15)

  AU indberettede i december 2014 dimensionering (2016-2020) fordelt på de enkelte uddannelser til ministeriet på linje med alle øvrige berørte institutioner. Ministeriet har nu (feb. 2015) offentliggjort tallene på deres hjemmeside i form af svarbreve til de enkelte institutioner.

  BEMÆRK at de indmeldte AU-tal er en ”mekanisk” fremskrivning baseret på den dimensioneringsmodel, som regeringen fremlagde i efteråret. Arts arbejder i foråret 2015 på et omfattende eftersyn af alle uddannelser, som blandt andet skal danne grundlag for en ny og justeret indberetning til ministeriet af dimensionering på Arts for 2016 og frem.

1412754 / i40