Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Sprogservice Sprogservice, Arts

Sprogservice, Arts

Vi tilbyder en bred vifte af sproglige ydelser til ansatte på Arts og Administrativt Center, Arts:

  • Sproglig revision på engelsk – fra let korrektur til mere omfattende revision
  • Oversættelse (primært DK-ENG)
  • Udvikling og kvalitetssikring af terminologi
  • Sproglig sparring på både skriftlige og mundtlige opgaver på engelsk

Vores rolle er at støtte forskerne på Arts i deres formidling på engelsk samt alle ansatte på Arts og Administrativt Center, Arts i deres interne og eksterne kommunikation med udenlandske studerende og ansatte og med den engelsktalende verden. Nogle opgaver løses in-house, mens andre løses i samarbejde med eksterne partnere.

Service og bestilling

For flere oplysninger om de sprogopgaver, vi løser for Arts, samt vores bestillingsprocedurer, se: 

AU Dictionary

Terminologilisten er blevet udvidet og opdateret, så den fungerer som et online opslagsværk, der oversætter AU-termer fra dansk til engelsk - og omvendt

Hvis du har spørgsmål til terminologi, bedes du kontakte Lenore Messick, lm@hum.au.dk

AU Translate

AU Translate er et oversættelsesværktøj for medarbejdere på AU

Værktøjet kan bruges til oversættelse af kortere tekster (maks. 2.000 tegn). Eksempelvis interne emails, mødereferater og studierelaterede tekster. Værktøjet er ikke egnet til oversættelse af lange, følsomme eller akademiske/meget tekniske tekster.

  • Resultaterne skal behandles som ’råtekst’, som skal efterredigeres inden brug.
  • AU stillings- og enhedsbetegnelser bør dobbelt-tjekkes i AU Dictionary.
  • Visse teksttyper bør altid oversættes af professionelle oversættere.
  • Kontakt Nicholas Wrigley, hvis du er i tvivl.

Læs også nyheden "Oversæt din tekst med AU Translate"

AU Sprogportal

Al information om sprog og oversættelse er samlet på AU Sprogportal. Det er Sprogservice, der står for sprogportalen:

 

314839 / i40