Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Sprogservice Sprogservice, Arts Arts Administrative medarbejdere

Administrative medarbejdere

Oversættelse og sproglig revision for administrationen på Arts

Rammer

Rammerne for den sproglige understøttelse af intern kommunikation er universitetets Retningslinjer for flersproglig kommunikation i AU Administration, som forpligter AU til at kommunikere på såvel dansk som engelsk, således at medarbejdere og studerende er i stand til at fungere i organisationen uanset deres sproglige baggrund.

I forhold til ekstern kommunikation bidrager Sprogservice til at sikre, at alle AU-medarbejdere kommunikerer med omverdenen på et sikkert, præcist og korrekt engelsk, som afspejler kvaliteten af universitetets uddannelse, forskning, talentudvikling og videnudveksling.

Hvem og hvad?

Kriterierne for vores opgaveprioritering er følgende:

 • Høj signalværdi (ledelsesbetjening med eksternt internationalt fokus)
 • Ret og pligt
 • Relevans for internationale studerende/medarbejdere

Med udgangspunkt i ovenstående kriterierne tilbyder vi sproglig revision eller oversættelse af tekster produceret af de administrative miljøer på Arts. Kendetegnende for teksterne er at indholdet relaterer sig til Arts’ aktiviteter inden for uddannelse, forskning og strategi:

 • Bedømmelser
 • Studierelaterede tekster
 • VIP- og ph.d.-opslag
 • Meddelelser
 • Betjening af Arts-ledelsen inkl. strategisk kommunikation og politikker
 • Blanketter
 • Vejledninger
 • Institutwebsider
 • Hovedområde-websider
 • Pressemeddelelser og nyheder

Desværre har vi ikke ressourcer til at udføre alle opgaver for Arts. I nogle tilfælde består vores service i at henvise til godkendte eksterne leverandører, som kan udføre opgaver mod egenbetaling.

Deadlines og tidsfrister

Bestillinger kører efter 'først-til-mølle'-princippet. Vi opfordrer alle til at bestille i god tid, hvor det er muligt, især i forbindelse med større eller komplekse opgaver, eller hvis opgaven skal løses over en periode, hvor vi typisk har lavere kapacitet (f.eks. omkring højtider og i sommerferieperioden).

Bestil tid til oversættelse

Send dit materiale og dine oplysninger til Nicholas Wrigley, nw@au.dk – gennemgå venligst checklisten herunder først. Vi vurderer din opgave og vender tilbage til dig indenfor et døgn for at lave en konkret aftale om forløbet.

Ved bestilling skal følgende oplyses:

 • Ønsket deadline (angives gerne mere præcist end ’snarest muligt’)
 • Opgavens omfang (ved forudbestilling af større opgaver med flere filer bedes vedhæftet en oversigt over filer til oversættelse og indleveringsdatoer)
 • Særlige forhold vedr. målgruppen eller kommunikationssituationen
 • Kontaktperson i forbindelse med spørgsmål fra oversætteren
 • Format: Word, PDF, andet? (Bemærk, at vi også oversætter i InDesign.)

Inden kildeteksten indleveres, skal følgende kontrolleres:

 • Er teksten færdig? (dvs. ingen korrekturmarkeringer eller kommentarer)
 • Er kravene til opgaven afklaret? (f.eks. særlig terminologi)
 • Skal eventuelle links også oversættes? (særlig vigtigt i studierelaterede tekster)
 • Hvordan fungerer teksten i forhold til målgruppen? (Er der indhold, som ikke er relevant for ikke-dansktalende modtagere? Er der andre oplysninger, som skal tages med?)
 • Er eventuelle referencefiler/supplerende oplysninger taget med? (hjemmesider, oversættelser af tidligere udgaver, osv.)

Specielt om aflevering af tekster til revision

 • Der rettes direkte i den elektroniske version af teksten ved hjælp af korrekturfunktionen. Fremgangsmåden i forbindelse med PDF eller andre formater skal aftales nærmere ved bestilling. Vi opfordrer til, at man selv kører en elektronisk stavekontrol (UK engelsk), inden teksten indleveres.

Tilbagelevering

 • Der aftales en dato for tilbagelevering. Da der kan opstå spørgsmål undervejs, kontaktes bestilleren/forfatteren (efter aftale) som regel før deadline for at drøfte de sidste uklarheder.
428734 / i40