Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Sprogservice Sprogservice, Arts Arts Videnskabelige medarbejdere

Videnskabelige medarbejdere

Sproglig revision for Arts

Rammer

Rammerne for vores service er fakultetets forventninger til videnskabelige medarbejderes forskningsindsats, jf. Forskningstilsyn på Arts (http://medarbejdere.au.dk/hovedomraader/ar/forskningstilsyn/).

Sprogservices mål er at sikre, at de videnskabelige medarbejderes fagfællebedømte forskningsproduktion på engelsk fremstår på et sikkert, præcist og korrekt engelsk, der afspejler kvaliteten af fakultetets forskning.

Hvem og hvad?

Tekster til serier eller forlag, der optræder i autoritetslisterne fra BFI

Sprogservice tilbyder sprogrevision af engelsksprogede artikler skrevet af Arts’ forskere, under forudsætning af at følgende kriterier er opfyldt:

 • Teksten er til en fagfællebedømt videnskabelig publikation, som optræder i autoritetslisterne fra BFI
 • Teksten skal være accepteret til udgivelse
 • Der er et maksimum på 18.000 ord pr. kalenderår pr. forsker 

Hvis en forsker rammer loftet på 18.000 ord:

 • Sprogservice leverer en liste med godkendte freelance sprogrevisorer til forskeren
 • Forskeren træffer aftale med forskningsprogramleder eller institut om finansiering af sprogrevisionen
 • Forskeren kontakter selv freelanceren, og faktura sendes til instituttet

Andre typer tekster

Derudover tilbyder vi engelsksproglig revision af følgende typer tekster:

 • Engelske resuméer af ph.d.- og doktorafhandlinger
 • Calls for papers
 • Abstracts
 • Ansøgninger til forskningsprojekter
 • Ph.d.-bedømmelser

Vores service dækker sproglig revision af brødteksten og noter men ikke rettelse af referencelister eller formatering.

Opgaver uden for vores rammer

Pga. begrænsede ressourcer har vi ikke mulighed for at tilbyde sproglig revision på:

 • Mundtlige oplæg til konferencer
 • Ikke-fagfællebedømte bidrag til konferencepublikationer
 • Kapitler af afhandlinger
 • Hele større manuskripter
 • Bidrag til antologier o.l. skrevet af forskere uden for Arts
 • Tekster på andre sprog end engelsk

Vi kan tilbyde at formidle kontakt til eksterne sprogkonsulenter i forbindelse med sådanne opgaver. Forfatteren er i givet fald selv ansvarlig for at indhente tilbud og skaffe finansiering.

Deadlines og frister

Bestillinger kører efter 'først-til-mølle'-princippet. Hvis man vil være sikker på, at en tekst kan blive sproglig revideret, skal man bestille i god tid – helst et 2-3 uger før det ønskede tilbageleveringstidspunkt – med mindre det drejer sig om korte tekster (maks. 1500 ord).

Det er især vigtigt i forbindelse med større eller komplekse opgaver, eller hvis opgaven skal løses over en periode, hvor vi typisk har lavere kapacitet (f.eks. omkring højtider og i sommerferieperioden).

 Bestil tid til sproglig revision

For at bestille en sproglig revision skal du sende en mail til Nicholas Wrigley, nw@au.dk med følgende oplysninger:

 1. Navn og AU e-mail adresse:
 2. Institut, stilling og fagområde:
 3. Tekstens omfang (antal ord, inkl. noter, men ekskl. referenceliste*):
 4. Hvornår sender du teksten til os?
 5. Hvornår ønsker du teksten tilbage efter sprogrevision? Dato/tidspunkt:
 6. Sammenhængen teksten skal anvendes i (enten "Serier/forlag der optræder i autoritetslisterne fra BFI" eller "Andre typer tekster"):
 7. Serier: Titel+SNO/CNO på fagfællebedømt serie:
 8. Forlag: Forlagsnavn+PNO på fagfællebedømt forlag:
 9. Andre typer tekster, jf. "Hvem og hvad?" i retningslinjerne:
 10. Oplys venligst, om der er noget i de gældende style guidelines, der er relevant for sprogrevisionen*):
 11. Britisk eller amerikansk engelsk:
 12. Evt. bemærkninger (fx hvem du ønsker som din tekstrevisor):

*) Vores service dækker sproglig revision af brødteksten og noter men ikke rettelse af referencelister eller formatering.

Aflevering og tilbagelevering af tekster

 • Send teksten som vedhæftet, redigerbar fil (Word, ppt., excel-ark) - senest på den aftalte dato.
 • Teksten skal på forhånd have været igennem en elektronisk engelsksproget stavekontrol
 • Der rettes direkte i den elektroniske version af teksten ved hjælp af korrekturfunktionen i Word.
 • Teksten afleveres med synlige rettelser og evt. kommentarer og spørgsmål i margenen.
 • Når det er muligt, forsøger vi at løse eventuelle spørgsmål, der opstår under redigeringsprocessen forud for fristen.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende de opgaver, vi løser, eller til vores bestillingsprocedurer, kan du kontakte Nicholas Wrigley, nw@au.dk, tlf. 8716 2314.

319603 / i40