Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Udvalg, råd og nævn Aftagerpaneler Principper for sammensætning

Principper for sammensætning

Det samlede aftagerpanel repræsenterer de væsentligste delarbejdsmarkeder for alle instituttets uddannelser. Det er desuden væsentligt, at hovedparten af panelmedlemmerne har indsigt i instituttets uddannelser fra anden sammenhæng end panelets møder. De eksterne panelmedlemmer rekrutteres således blandt aftagercensorer, alumner, praktikværter og organisationer som aftager større grupper kandidater.

Samlet set skal panelets medlemmer dække:

 • Centrale arbejdsmarkeder/fagligheder for alle instituttets uddannelser
 • Små, mellemstore og store virksomheder
 • Geografisk spredning
 • De etablerede og de nye dele af kandidaternes arbejdsmarked
 • Nationalt og internationalt funderede virksomheder, institutioner og organisationer

Panelerne nedsættes for en toårig periode.

Udpegningsproces

 • Uddannelsesnævnet (UN) foreslår medlemmer til panelet.
 • Studienævnet kvalificerer uddannelsesnævnenes forslag af medlemmer og sammensætter aftagerpanelet med henblik på instituttets samlede uddannelsesportefølje.
 • Aftagerpanelet indstilles af institutleder til dekanen på baggrund af indstilling fra uddannelsesnævn og studienævn.
 • Dekanen indstiller Arts fire aftagerpaneler til rektor.
 • Rektor nedsætter aftagerpanelerne.
 • Studieledere inviterer straks efter nedsættelsen til det første møde ved institutterne.

Øvrige forhold

Aftagerpanelets medlemmer kan indgå i dannelsen af aftagernetværk på tværs af Arts tre institutter og i samarbejde med Center for Undervisningsudvikling og Digital Medier og Center for Entrepreneurship og Innovation.

Aftagerpanelets medlemmer tilbydes endvidere deltagelse i arrangementer med alumner, studerende og undervisere, således at aftagerpanelet kan fungere som kanal mellem uddannelserne, kandidaterne og universitets omverden, og således at aftagerne indgår i konkrete samarbejder og derigennem både rådgiver om og deltager i uddannelsesområdets / uddannelsesområdernes netværker. Konkret kan aftagere også rådgive i forbindelse med strategier for praktik-, projekt- og praksis-området samt inviteres til at deltage i mentorordninger og ved karrierearrangementer.

430579 / i40