Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Udvalg, råd og nævn Arbejdsmiljøudvalg

Arbejdsmiljøudvalg

Om fakultetets arbejdsmiljøudvalg (FAMU)

Fakultets arbejdsmiljøudvalg (FAMU) planlægger og koordinerer fakultetets arbejdsmiljøarbejde.

FAMU fastlægger målsætninger for indsatsen og sørger for, at beslutninger bliver ført ud i livet på hele fakultetet. Udvalget rådgiver fakultetsledelsen om arbejdsmiljøspørgsmål og er med til at sikre, at arbejdsmiljøarbejdet er systematisk, forebyggende og effektivt. FAMU refererer til hhv. fakultetets ledelse og hovedarbejdsmiljøudvalget på Aarhus Universitet.

Medarbejderrepræsentanterne er valgt af og blandt medlemmerne af de lokale arbejdsmiljøudvalg/-grupper på Arts.

Medlemmer af FAMU

Næstformand

Medarbejderrepræsentanter

Periode: evt. afsluttet:
 

   
Medarbejderrepræsentanterne er valgt af og blandt medlemmerne af de lokale arbejdsmiljøudvalg/-grupper på Arts.  

Sagkyndig og sekretær for udvalget

Martin Keis Kristensen

Udviklingskonsulent
M
H bygn. 5220, 216
P +4593508557

APV på ARTS

Psykisk APV 2016

Handlingsplan Psykisk APV 2016

Spørgeskemaundersøgelsen for den psykiske APV blev gennemført i uge 9, 10 og 11 2016.

Procesplanen for opfølgning, handlingsplansskabelon mm kan ses på hjemmesiden for psykisk APV på Arts 2016

 

Fysisk APV 2015

Alle ARTS' medarbejdere har gennemført den fysiske APV I September 2015. Den fysiske APV er ikke anonym. Arbejdsmiljøgrupperne har kontaktet de berørte medarbejdere for at finde løsninger og oprette handlingsplaner. Se også hjemmesiden for APV på AU

APV 2012-2013

Ved sidste APV i 2012/2013 udarbejdede alle institutter og centre handlingsplaner og iværksatte tiltag. Institut- og centerhandlingsplanerne dannede grundlag for Arts fakultetshandlingsplanen, som blev vedtaget i september 2013. Se også hjemmesiden for psykisk APV på AU  og hjemmesiden for psykisk APV på Arts 2012/13

D 25. februar 2015 opdaterede FSU og FAMU psykisk APV handlingsplanen til en oversigt over implementerede tiltag i 2013-2014 og en psykisk APV handlingsplan for 2015

Tilsynsbesøg

314853 / i40