Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Udvalg, råd og nævn Informationssikkerhedsudvalget (FISU)

Informationssikkerhedsudvalget (FISU)

Om FISU

ForskningsInformationsSikkerhedsUdvalget (FISU) er et rådgivende forum, som arbejder med informationssikkerhed på tværs af fakultetets institutter. Det primære fokus er registrering og opbevaring af forskningsdata.

Udvalgets rolle er at identificere problemer med informationssikkerhed på Arts og at sørge for, at forslag til løsninger kommunikeres til medarbejdere på fakultetet.

Udvalget har til formål at sikre, at:

  • informationssikkerheden på Arts er på et passende niveau
  • informationssikkerhedspolitikken og regelsættet bliver implementeret i praksis
  • Arts hvert år gennemfører de opgaver, der er beskrevet i årshjulet for informationssikkerheden på Aarhus Universitet

Udvalgets medlemmer:

Udvalget mødes cirka fire gange om året. 

Aarhus Universitet har nedsat et centralt informationssikkerhedsudvalg og et lokalt udvalg på hvert af de fire fakulteter. Læs mere om AUs informationssikkerhed.

1440893 / i40